เมนูปิด

รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT


ค้นหาตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)/ชื่อผู้ประกอบการ :
update : 24/05/2024 17:05:01
ลำดับ
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร
(13 หลัก)
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่ตั้ง
สถานประกอบการ
สมาชิกสมาคม
วันเดือนปี
ที่มีสิทธิ
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1
3101958430
0105534038143
บริษัท พร็อสเพอร์สโตน จำกัด
7 ซ. โพธิ์แก้ว 3 แยก 16 ย. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2546
31/12/2567
2
3101461046
0105530040704
บริษัท เจย์ เย็มส์ จำกัด
322/67 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 24 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2546
31/12/2567
3
3101577785
0105531096576
บริษัท ลีฟวิง สโตน ไดมอนด์ จำกัด
99/10,99/11 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/04/2546
31/12/2567
4
3101962741
0105534040610
บริษัท วอง จิวเวลรี่ จำกัด
212/3 ซ. ย. - ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2546
31/12/2567
5
3101074062
0105520010128
บริษัท เอสโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
36 ซ. ชาเตอร์แบงค์(เจริญกรุง 38) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2546
31/12/2567
6
3101172201
0105524015779
บริษัท บิวตี้เจมส์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2567
7
3102047720
0105551126578
บริษัท บิวตี้ เจมส์ จำกัด
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2567
8
3101030037
0105516005794
บริษัท บิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ จำกัด
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2567
9
3101339697
0105524026649
บริษัท ไดแอมรูสซา จำกัด
66/4-10 ซ. ปราโมทย์(เยซู) ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2567
10
3101848830
0105532077214
บริษัท เดอะ รอยัล เจมส์ ไดมอน แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
99 ซ. พูนทรัพย์สิน ย. รามคำแหง24 แยก12-1 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2567
11
3011128220
0105535055289
บริษัท โมราเจน จำกัด
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ห้อง 7 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2567
12
3102365633
0105552036718
บริษัท อิมพีเรียล อิมปอเรียม จำกัด
324/1-4 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2567
13
3101833027
0105533053815
บริษัท โมเดี้ยม จำกัด
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น3ห้อง 303 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2546
31/12/2567
14
3011707401
0105539043234
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
653/11-12 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/04/2546
31/12/2567
15
3011699508
0105539028677
บริษัท ไทคา เทรดดิ้ง จำกัด
919/348 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ชั้น27 ห้อง2711 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2546
31/12/2567
16
3101916997
0105533145591
บริษัท เอมเมอรัลด์ ไมน์ส จำกัด
322/31 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2567
17
3102169385
0103522004859
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที อาร์ เจมส์
62 ซ. ตลาดหลวง (เจริญกรุง44) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2567
18
3011019054
0105534096020
บริษัท ไฟน์ ฟาเซท จำกัด
919/261 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2567
19
3011813713
0105540014340
บริษัท เอคลาท์ จิวเวลรี่ จำกัด
44-44/1 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2567
20
3011848166
0105540047892
บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด
21/39-40 ซ. ศูนย์วิจัย ย. - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2567
21
3101314243
0105527033379
บริษัท แกมมา ครีเอชั่น จำกัด
69 ซ. สาธุประดิษฐ์ 16 ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2567
22
3101548259
0105531063791
บริษัท ซินอี้ จำกัด
554 ซ. - ย. - ต.บางไผ่ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2567
23
3101416510
0105529039064
บริษัท เอสเซล อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
729/160-165 ซ. - ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2546
31/12/2567
24
3030111456
0105543045017
บริษัท ลิโทส จำกัด
123/15-16 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2567
25
3030185860
0105543098285
บริษัท ศุภนันเทรดเดอร์ จำกัด
232 ซ. กรุงธนบุรี 6 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2567
26
3011141458
0105534118970
บริษัท มัลติ คัลเลอร์ เจมส์ จำกัด
59 ซ. ประดิษฐ์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2567
27
3011860250
0105540060465
บริษัท เครสท์ แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
113/13 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2567
28
3030083944
0105543041046
บริษัท ซีจี ครีเอชั่น จำกัด
919/446 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 37 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2567
29
3011760758
0105539091921
บริษัท ไทเฮโยะ ซินจุ (ประเทศไทย) จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31ห้องซี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2567
30
3011952832
0105541051958
บริษัท ชูบัมบ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
919/270 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2567
31
3101057584
0107536001290
บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)
307-307/1-4,56,305 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2567
32
3101591071
0105532007411
บริษัท อะแควริอัส เจมส์ เทรดดิ้ง จำกัด
111 ซ. ปราโมทย์1/1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2567
33
3101720709
0105532061741
บริษัท เพรสตอไรส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
322/23 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น13 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2567
34
3021007003
0105542028143
บริษัท เค.เอส. จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
149/35-37 ซ. แองโกลพลาซ่า ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2567
35
3030569264
0105545054633
บริษัท แบล บ๊าค จำกัด
106, 108 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2567
36
3101297218
0105526048950
บริษัท ฮาทาม จำกัด
41/24-25 ซ. เวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2567
37
3101337389
0105528012685
บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด
155 ซ. - ย. - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2567
38
3101820218
0105533040934
บริษัท ปรียางค์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกั ด
322/23 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2567
39
3011489819
0105537104147
บริษัท เกรท เดียม จำกัด
919/310 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2567
40
3101461336
0105530037355
บริษัท ซาราฟ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
919/448 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิต เอช 2 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2567
41
3101929942
0105534003471
บริษัท เจ วีเจ ไดมอนด์ จำกัด
919/449 ซ. อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิตไอ1 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/05/2546
31/12/2567
42
3030340597
0105544072671
บริษัท เมนลี่ ซิลเวอร์ ดีไซน์ จำกัด
23/14 ซ. - ย. - ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/05/2546
31/12/2567
43
3011619827
0105538103039
บริษัท ไฟ ดี เจมส์ จำกัด
99 ซ. อาคารปิยะมิตร 7 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2567
44
3101300246
0107537001986
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน )
28 ซ. บางนา - ตราด 28 ย. - ต.บางนาใต้ อ.บางนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2567
45
3101493894
0105531005864
บริษัท เบลก้าเดียม จำกัด
1249/90 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2567
46
3011415566
0105537051850
บริษัท สุเจม ไอเอ็นที จำกัด
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้นที่ 6 ห้อง 601 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2567
47
3011921227
0105541020432
บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด
322/27-29 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 14 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2567
48
3030908285
0105555082745
บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด
39 ซ. รามคำแหง 24/5 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2567
49
3101170825
0105525002522
บริษัท เวิลด์ คริสเติล จำกัด
55 ซ. ชั้น 2-3,5-6 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2567
50
3101889499
0105533115373
บริษัท มาร์เวล จิวเวลรี่ จำกัด
84/1-5 ซ. ลาดพร้าว 114 ย. - ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
27/05/2546
31/12/2567
51
3021024864
0105542043185
บริษัท ไอ โอ จิวเวลรี่ จำกัด
1141 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2567
52
3030035073
0105543008855
บริษัท อัลมาส จีเวลล์ จำกัด
36 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2567
53
3101249385
0105526024562
บริษัท พรีเมียร์ ไดมอนคัตติ้ง จำกัด
161-175 ซ. 1 ย. - ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
28/05/2546
31/12/2567
54
3101543704
0105531059913
บริษัท เบนสันจิวเวลรี่ จำกัด
311/2-8 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2567
55
3101882025
0105533108512
บริษัท มัลติฟาเซ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
188/2 ซ. อาคารธนภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/05/2546
31/12/2567
56
3011270042
0105536052551
บริษัท พอล ไวล์ด (ประเทศไทย) จำกัด
54/18-20 ซ. สันติภาพ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2567
57
3030584144
0105545061699
บริษัท ซิลเวอร์ เพียวริตี้ จำกัด
385/49-51 ซ. บ้านบาตร ย. - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/05/2546
31/12/2567
58
3101952056
0105534031084
บริษัท เรียล สโตนส์ จำกัด
987 ซ. อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 4 ห้อง 406 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2567
59
3011663066
0105538145831
บริษัท เฮสเอส.เดียม จำกัด
919/549 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2567
60
3101256574
0105526033341
บริษัท ทวีเจมส์เทรดดิ้ง จำกัด
21-23-25 ซ. มเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2567
61
3101440560
0105530017389
บริษัท จีซัน ไดมอนด์ส จำกัด
1249/184 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/06/2546
31/12/2567
62
3101482249
0105530061892
บริษัท วัลลภสโตนส์จำกัด
37 ซ. ราษฎร์บูรณะ 26 ย. - ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/06/2546
31/12/2567
63
3030610294
0105545070035
บริษัท โนอาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
162/29 ซ. - ย. - ต.ราษฎร์บูรณะ อ.ราษฎร์บูรณะ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2567
64
3101008821
0105517009793
บริษัท เจ.วี. คอนโทรล จำกัด
41/21 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2567
65
3011928530
0105541024811
บริษัท ที พี ไดมอนด์(ประเทศไทย) จำกัด
827, 827/3 ซ. - ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2546
31/12/2567
66
3011350089
0105536125744
บริษัท ยูมิคอร์ พรีเชียส เมทัลส์ (ไทย แลนด์) จำกัด
22 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2567
67
3101965414
0105534022891
บริษัท บิวตี้ บีซู่ จำกัด
7/31 ซ. - ย. - ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2567
68
3751006666
0745534000124
บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
84/4,84/6-7 ซ. เพชรเกษม 122 ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2567
69
3011586983
0105538070246
บริษัท เจเอ็นบี เอ็มเอฟจี แอนด์ เอ็กซ ์ปอร์ตติ้ง จำกัด
255,257,259,261,263, ซ. เพชรเกษม 42 แยก 1 ย. - ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2546
31/12/2567
70
3011623596
0105538107573
บริษัท ซีเล็กต์ เดียม จำกัด
919/331 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 331 เอฟ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2546
31/12/2567
71
3011999486
0105542019659
บริษัท บิวตี้เจมส์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด
1240-1242 ซ. ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2567
72
3101195903
0105525027991
บริษัท สยามไชน์สตาร์ จำกัด
1249/206 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น32 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2567
73
3101703054
0105533053254
บริษัท ชุ้น จิวเวลรี่ จำกัด
179,179/1-7 ซ. หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 ย. - ต.บางแคเหนือ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2567
74
3030741189
0105545125239
บริษัท ซิลเวอร์ บาร์ จำกัด
99/6 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
10/06/2546
31/12/2567
75
3101832990
0105533054463
บริษัท ปริติ เยมส์ จำกัด
919/395 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3110 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2567
76
3011380734
0745536001900
บริษัท สตาร์ เอเซีย (ไทยแลนด์) จำกัด
322/47, 322/49 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น19 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2567
77
3101398069
0105529022536
บริษัท นิด้าแฟคตอรี่ จำกัด
730,732,734,736,738 ซ. - ย. - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2567
78
3011856505
0105540056662
บริษัท ตีรูปาตี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
919/519 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2567
79
3011956151
0105541054914
บริษัท ยูแคน เน็ทเวิร์ค จำกัด
489 ซ. คลองแค ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2567
80
3030148599
0105543077024
บริษัท ที.ดี.ซี. โกลด์ จำกัด
14/1-3 ซ. ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
12/06/2546
31/12/2567
81
3011138670
0105535042641
บริษัท มาย ลาบอราเทอรี่ จำกัด
284 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2567
82
3030132390
0105543069838
บริษัท สมาร์ท อาร์ทส์ จิวเวลรี่ จำกัด
322/24-25 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2567
83
3101369687
0105528041715
บริษัท ฟลอเลซ จำกัด
919/244-247 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 19 ห้อง 1908-1911 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2567
84
3101900415
0105533125751
บริษัท มิลลี่ สตาร์ จำกัด
919/366 ซ. อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ช.29 ห้อง 2905 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2567
85
3011596166
0105538078751
บริษัท สุกิรู เอ็กซ์ปอร์ตส จำกัด
322/61 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2567
86
3011730072
0105539065106
บริษัท ไพร์ม เจมส์ (ไทย) จำกัด
919/396 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2567
87
3030591463
0105545062504
บริษัท อี.แอล.เอฟ. จำกัด
75 ซ. - ย. - ต.บางครุ อ.พระประแดง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
18/06/2546
31/12/2567
88
3101946901
0105534017391
บริษัท วินเนอร์เจมส์ โปรดักส์ จำกัด
66,68,70,72,74 ซ. อุดมสุข 51 ย. - ต.บางจาก อ.พระโขนง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2567
89
3101770865
0105532107555
บริษัท ปารีส บิชูส์ จำกัด
12 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2546
31/12/2567
90
3011468388
0105537101857
บริษัท เดียจีเวล จำกัด
160/189 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2567
91
3030787224
0105546009470
บริษัท ฟิวเจอร์ เจมส์ (ประเทศไทย) จำกัด
322/19 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
20/06/2546
31/12/2567
92
3030063359
0105542091686
บริษัท รูชิท เจมส์ จำกัด
919/267 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2567
93
3030174734
0105543100034
บริษัท โอเรียนท์ เพิร์ล (กรุงเทพฯ) จำกัด
47/36 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2567
94
3030764690
0105546000545
บริษัท วามา ครีเอชั่น จำกัด
553,555,557 ซ. เจริญนคร 5/1 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2567
95
3030549914
0105545049478
บริษัท ฮีนิ สตาร์ (กรุงเทพ) จำกัด
987 ซ. อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 7 ห้อง 702 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2567
96
3101166354
0105524027823
บริษัท สิทธิพันธ์ คอลเลคชั่น จำกัด
216/3 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
24/06/2546
31/12/2571
97
3011669310
0105539001655
บริษัท ไทย อีลินี จำกัด
57 ซ. จันทน์ 16 แยก 14 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2567
98
3701006593
0735533001101
บริษัท เท็ท ดีไซน์ จำกัด
99/9 ซ. - ย. - ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2567
99
3011232231
0105536016287
บริษัท บ้าน อัญมณี จำกัด
322/60 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2567
100
3011727102
0105539055321
บริษัท เช็น สตาร์ จิวเวล จำกัด
53/1 ซ. - ย. - ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2567
101
3011636084
0105538111091
บริษัท เบสิค จิวเวลรี่ จำกัด
1022/23-25 ซ. - ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
27/06/2546
31/12/2567
102
3011826454
0105540026763
บริษัท ที.เอ็น.เค.เดียม จำกัด
919/470 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2569
103
3021012663
0105542035433
บริษัท ชัยทาลี เจมส์ จำกัด
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้นที่3 ห้อง301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2567
104
3030392275
0105544093597
บริษัท สุวิดิ ครีเอชั่น จำกัด
322/50 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2567
105
3011443071
0105537072351
บริษัท พาด์มาวาตี ไดมอนด์ จำกัด
322/59 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องเอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2567
106
3021045203
0105542064085
บริษัท พรซิลเวอร์ทาวน์ จำกัด
298 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/06/2546
31/12/2567
107
3101835410
0105533054994
บริษัท เดอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
987 ซ. อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 3 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2567
108
3030042637
0105543008375
บริษัท เดียมิลเลนเนียม จำกัด
1249/78 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/07/2546
31/12/2567
109
3101142716
0105522000952
บริษัท ยูหลิม จำกัด
1169 ซ. ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2567
110
3011739259
0105539068202
บริษัท บี.เอช.ซี.ไดมอนด์ส (ไทย) จำกัด
322/40 ซ. อ.สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น18 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2567
111
3101368123
0105528039737
บริษัท อนีลา เยม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10/3-5 ซ. - ย. - ต.โคกแฝด อ.หนองจอก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2567
112
3030244727
0105544015014
บริษัท บี.วี.ไดมอนด์ส อินเตอร์ จำกัด
326-328-330 ซ. ชั้น 5 ซอยมเหสักข์ 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2567
113
3101549768
0105531063643
บริษัท อันซุนเจมส์ จำกัด
216 ซ. - ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2567
114
3011381502
0105537016825
บริษัท วันเดอร์ จิวเวลรี่ จำกัด
746 ซ. - ย. - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2546
31/12/2567
115
3011657195
0105538134945
บริษัท บฮุวาล ไดมอนด์ จำกัด
1055//805 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2546
31/12/2567
116
3030814678
0105546002921
บริษัท อัลลู จีเวลรี เอ็มเอฟจี จำกัด
24 ซ. มเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/07/2546
31/12/2567
117
3030140067
0105543048059
บริษัท จินไฮ่ ไข่มุก จำกัด
919/303 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2546
31/12/2567
118
3011089712
0105535015791
บริษัท เอ.ดี.เยมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
40,42 ซ. มเหสักข์ 3 ชั้น 2และ3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2567
119
3030957184
0105546073895
บริษัท แคปปิตอลแมกซ์ จำกัด
169/31-32 ซ. ย. - ต.พญาไท อ.พญาไท
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/07/2546
31/12/2567
120
3011166000
0105535119961
บริษัท เอ็ม เค เอส จิวเวลรี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
49 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2567
121
3030036032
0105543008537
บริษัท ปริติ เดียม จำกัด
160/562 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/07/2546
31/12/2567
122
3101308549
0105524030662
บริษัท เอ็มรูซ่า จำกัด
1249/202 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2567
123
3101807875
0105532037131
บริษัท พลัส 1 เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
32/16-17 ซ. - ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2546
31/12/2567
124
3030628480
0105545079016
บริษัท เอส เดียม จำกัด
919/384 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/07/2546
31/12/2567
125
3030063304
0105543027809
บริษัท ซังการ์ เดียม จำกัด
1249/133 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 133-เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
04/08/2546
31/12/2567
126
3030247643
0105544028744
บริษัท เค.จี.เค.ไดมอนด์ส จำกัด
1249/196 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2567
127
3030701251
0105545085181
บริษัท ร้อยสิบ พรีเซียส จำกัด
114 ซ. สุขุมวิท 1 ย. - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2567
128
3271074404
0105539041207
บริษัท อาร์. วิคทอเรียน จำกัด
432,432/1- ซ. - ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2567
129
3011969656
0105541070677
บริษัท มานิภาดร้า ไดมอนด์ จำกัด
332 ซ. มเหสักข์ 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
06/08/2546
31/12/2567
130
3030402608
0105544110190
บริษัท ไนซ์ เดียม จำกัด
919/521 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง 4410 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2567
131
3101828719
0105533003346
บริษัท ซันไรส์ ไดมอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
91/859 ซ. นวลจันทร์56 ย. 1 ต.นวลจันทร์ อ.บึุงกุ่ม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2568
132
3030988737
0105546084901
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
40 42 44 ซ. 0 ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2567
133
3101282511
0105527002732
บริษัท จิวเวลรี่ พลาเนท จำกัด
199 ซ. ฉลองกรุง 31 ย. - ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2546
31/12/2567
134
3030141309
0105543075587
บริษัท ฮาร์ช ไดมอนด์ จำกัด
919/332 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/08/2546
31/12/2567
135
3011743157
0105539075349
บริษัท ซิกเนเจอร์ อิมเพ็ค จำกัด
40/2 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2546
31/12/2567
136
3030285904
0105544046530
บริษัท รีเวอร์ จิวเวอร์รี่ จำกัด
302/9-10 ซ. ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2546
31/12/2567
137
3101605587
0105532020859
บริษัท ทรีโมโร จำกัด
211/11-14 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2546
31/12/2567
138
3101925364
0105534001576
บริษัท ติง แฟร์ (ประเทศไทย) จำกัด
29/10 ซ. - ย. - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2567
139
3102389059
0103529016267
หจก. ไทย-ลังกาเทรดดิ้ง
176/62 ซ. ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2567
140
3030124197
0105543053109
บริษัท ซาห์ลัค เจมส์ จำกัด
30-32-34-36-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต ชั้น 3 ห้อง 304 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2567
141
3030601667
0105545070043
บริษัท แอนจู เอ็นเตอร์ไพ้ร์ส จำกัด
1249/182 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/09/2546
31/12/2567
142
3011990094
0105542010058
บริษัท พริมารส จำกัด
94,96 ซ. - ย. - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2546
31/12/2567
143
3011655092
0105538129631
บริษัท อิมพีเรียล จิวเวลรี่ จำกัด
41-43 ซ. จันทน์ 6 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2546
31/12/2567
144
3011175729
0105535130426
บริษัท ไทย เจม แอนด์ ไดมอนด์ จำกัด
919/309 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/09/2546
31/12/2567
145
3011538814
0105538014729
บริษัท เอลล์ชันส์ ไดมอนด์ส (ไทย) จำกัด
322/56 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 21 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2546
31/12/2567
146
3011798027
0105539135210
บริษัท อินเดียมโก้ จำกัด
919/312 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/09/2546
31/12/2567
147
3011906392
0105541004798
บริษัท วียาส เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
160/797 ซ. อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 31 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2567
148
3021053734
0105542076539
บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด
74 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
24/09/2546
31/12/2567
149
3011779460
0105539111451
บริษัท เมกาสตาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
919/497 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง 4207 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2546
31/12/2567
150
3201002583
0205524000088
บริษัท อินฟินิตี้ เจมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
329 ซ. มิตรอนันต์ ย. - ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/10/2546
31/12/2567
151
3030505200
0105545020666
บริษัท ธันเดอร์ ครีเอชั่น จำกัด
54 ซ. ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2546
31/12/2567
152
3011229651
0105536015710
บริษัท ไบรท์ สตาร์ ไดมอนด์ จำกัด
919/344 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/10/2546
31/12/2567
153
3101749595
0105532096227
บริษัท สวัสดี ไดมอนด์ จำกัด
11/130 ซ. - ย. - ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2546
31/12/2567
154
3011093139
0105535031011
บริษัท มาฮาลลาตี จำกัด
2 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/10/2546
31/12/2567
155
3030161833
0115543006089
บริษัท วาย แอนด์ เจ เจมส์ จำกัด
19/1 ซ. ศรีด่าน 3 ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2567
156
3030189578
0105543106440
บริษัท บรอยนิ่ง จำกัด
121 ซ. - ย. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2567
157
3030691248
0115545008496
บริษัท พรีน จิวเวลรี่ จำกัด
5/87 ซ. - ย. - ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2567
158
3101621549
0105532040167
บริษัท กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด
30,32,34,36, ซ. อาคารเคบีเอส ชั้น 5 ห้อง 511 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2546
31/12/2567
159
3030627032
0105545076637
บริษัท สุ่ยเฮียง จิวเวลเลอร์รี่ จำกัด
64/31 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/11/2546
31/12/2567
160
3011832356
0105540030311
บริษัท จินไท้ จิถวน (ประเทศไทย) จำกัด
7 ซ. รามคำแหง 81/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2546
31/12/2567
161
3011410684
0105537045809
บริษัท มิกิ ไซมีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
37 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2547
31/12/2567
162
3011675519
0105539008323
บริษัท ทากัต เจมส์ จำกัด
1249/209 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 209 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2547
31/12/2567
163
3101447828
0105530017508
บริษัท อาร์ ซี จิวเวลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด
341/71-73 ซ. เจริญกรุง 107 ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2547
31/12/2567
164
3011228364
0105536011609
บริษัท หงษ์เฉียว จิวเวลรี่ จำกัด
99/9 ซ. - ย. - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2547
31/12/2567
165
3011195765
0105535151881
บริษัท รอยัล เจม สอร์ซ จำกัด
919/475 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/02/2547
31/12/2567
166
3021008772
0105542031799
บริษัท จินอี้ จิวเวลรี่ จำกัด
1249/35 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2547
31/12/2567
167
3101264173
0105526034592
บริษัท วิชาล เอ็นเตอร์ไพร้เซ็ส จำกัด
1249/168 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง1-3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2567
168
3101628494
0105532120608
บริษัท ยูนิค เอ็นเตอร์ไพร้ส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
1249/168-169 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง 2-3,ห้อง 5 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2567
169
3021048709
0105542073076
บริษัท เอชแอนด์พี บราเดอร์ ไนน์ตี้ไนน์ จำกัด
15,17 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/03/2547
31/12/2567
170
3030706393
0105545104916
บริษัท ดับบลิว พี จิวเวลลี่ จำกัด
45/1854-1855 ซ. เพชรเกษม81 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2547
31/12/2567
171
3030124173
0105543062019
บริษัท ชรี ไส เจมส์ จำกัด
14-16 ซ. อาคาร ที ดี ชั้น 3 ห้อง 301 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2547
31/12/2567
172
3030257499
0105544023726
บริษัท พรรณี ซิลเวอร์ ออนาเม้นท์ จำกัด
54 ซ. ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/04/2547
31/12/2567
173
3031303027
0105547042471
บริษัท เรนโบว์ ซิลเวอร์ จำกัด
269 ซ. 0 ย. - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
หอการค้าไทย
30/04/2547
31/12/2567
174
3011108253
0105534121458
บริษัท อินโด ไดมอนด์ (เบลเยี่ยม) จำกัด
1249/174 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2567
175
3011325476
0105536103864
บริษัท โอม ไดมอนด์ จำกัด
919/352-353 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2567
176
3021012540
0105542021670
บริษัท ซิลเวอร์ ไลออน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
461/27 ซ. ประชาอุทิศ 98 ย. - ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2547
31/12/2567
177
3011817056
0105540018388
บริษัท เฮง.ดับบลิว.ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด
354-356 ซ. มเหสักข์ 1 ชั้น 3-4 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2547
31/12/2567
178
3011660133
0105538144932
บริษัท ยูนิไฟน์ ครีเอชั่นส์ จำกัด
1249/169-170 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2567
179
3011893814
0105540097351
บริษัท ยูนิค คัลเลอร์ จำกัด
330/15 ซ. ศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน ชั้น 3, 4 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2567
180
3030856623
0105546037112
บริษัท มานี เดียม จำกัด
322/54 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2547
31/12/2567
181
3021005627
0105542028127
บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด
8/11 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2547
31/12/2567
182
3011903971
0105541001535
บริษัท ยาโวสกี้ จำกัด
30/14 ซ. พิชัย 1 ย. - ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2547
31/12/2567
183
3011150313
0105535073210
บริษัท ซันฮิง ไดมอนด์ จำกัด
322/22 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 14 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2547
31/12/2567
184
3011588628
0105538069639
บริษัท เยมส์ วอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
322/18 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/07/2547
31/12/2567
185
3021011178
0105541025515
บริษัท ศรี ดันลักษมี เทรดดิ้ง จำกัด
919/306 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2547
31/12/2567
186
3030067289
0105543031351
บริษัท มายด์ สโตน จำกัด
95/786 ซ. - ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2547
31/12/2567
187
3011999615
0105542011721
บริษัท เดียแอคเซ้นท์ส (ไทย) จำกัด
919/606 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/08/2547
31/12/2568
188
3101884340
0105533110398
บริษัท ซิลเว็กซ์ จำกัด
43/93 ซ. เพชรเกษม 28 ย. - ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2547
31/12/2567
189
3012039488
0103540004342
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนเจมส์
541 ซ. ย. - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2547
31/12/2567
190
3101600957
0105532016142
บริษัท ดารามอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
1229/14 ซ. เจริญกรุง 47/2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2547
31/12/2569
191
3101385625
0105529013405
บริษัท สตาร์ไดมอนด์ จำกัด
30-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 201 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2547
31/12/2567
192
3030105684
0105543037821
บริษัท เวนเลียร์ จิวเวลรี่ จำกัด
1000/23-24 ซ. วัดจันทร์ใน ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
02/09/2547
20/02/2568
193
3030513342
0105545036783
บริษัท บ้านคิม ซิลเว่อร์ จำกัด
116/83 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/09/2547
31/12/2567
194
3031227378
0105547013331
บริษัท คูช เจมส์ จำกัด
919/328 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/09/2547
31/12/2567
195
3030419859
0105544113369
บริษัท เออาร์เอเอส ครีเอชั่น จำกัด
919/315 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2547
31/12/2567
196
3011567104
0105538050610
บริษัท ทวิงเกิลเดียม จำกัด
1249/210 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องบี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2547
31/12/2569
197
3101005189
0105517013103
บริษัท คอมเมอซ ดีไซแอม จำกัด
919/394 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2547
31/12/2569
198
3030633026
0105545078842
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียสเมททอล จำกัด
1517 ซ. ลาดพร้าว 94 ย. - ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2547
31/12/2567
199
3030630865
0105545078486
บริษัท ตาทองจิวเวลรี่ จำกัด
129 ซ. เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 30 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2547
31/12/2567
200
3021015237
0105542034577
บริษัท ซิลเวอร์ ไอซ์ จำกัด
47/30 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2547
31/12/2567
201
3101366709
0105528038684
บริษัท ไทรุส ครีเอเต็ด เจมส์ จำกัด
919/548 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/11/2547
31/12/2567
202
3011938638
0105541036223
บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
152 ซ. อาคารชาร์เตอร์ด สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 05 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2547
31/12/2567
203
3011818145
0105540017233
บริษัท นีล สตาร์ จำกัด
101/6 ซ. สะพานยาว ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2568
204
3101393859
0105529012182
บริษัท อมรเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
226 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2567
205
3011980958
0105542000575
บริษัท ครีเอชั่น บีจูส์ จำกัด
185,187 ซ. เจริญนคร 10 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2548
31/12/2567
206
3030667465
0105545090168
บริษัท อาร์.ดี.ไดมอนดส์ จำกัด
919/474 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง เอ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/01/2548
31/12/2567
207
3011824214
0105540020617
บริษัท อาร์ทิเนี่ยน จำกัด
41/18-20 ซ. สีลม19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/01/2548
31/12/2569
208
3101970401
0105534047771
บริษัท จีเวล เดคอร์ จำกัด
1737/6-8 ซ. ย. - ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2548
31/12/2567
209
3011972007
0105541070324
บริษัท กาเลียน่า ครีเอชั่นส์ จำกัด
66/41 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2567
210
3030869678
0105546034679
บริษัท พรีมาคัท จำกัด
41/26 ซ. สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2567
211
3011991862
0105542012891
บริษัท ดีฟ อิมเป็กซ์ จำกัด
410/110 ซ. อาคารเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2567
212
3031288348
0105547024804
บริษัท ปริซึม ไดมอนด์ จำกัด
919/467 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39ห้อง3907 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2567
213
3011320983
0105536100521
บริษัท ซีร่า เย็มส์ จำกัด
919/296 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
15/02/2548
31/12/2567
214
3031484535
0515547000294
บริษัท ออคทากอน ไดมอนด์ จำกัด
148/1 ซ. ย. - ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/03/2548
31/12/2567
215
3101454796
0105530032809
บริษัท ดาโกต้า ครีเอชั่น จำกัด
35 ซ. ชัยพฤกษ์ 31 ย. - ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/03/2548
31/12/2567
216
3011123690
0105535075212
บริษัท อินโด สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
53/2 ซ. - ย. - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
10/03/2548
31/12/2567
217
3030017178
0105542095495
บริษัท กลอเรียส ไดมอนด์ส จำกัด
919/503-504 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2548
31/12/2567
218
3011420805
0105537057530
บริษัท คินจาล สตาร์ จำกัด
919/435 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2548
31/12/2567
219
3030192950
0105543108591
บริษัท โกลด์ จิวเวลรี่ แฟคตอรี่ จำกัด
1000/44-45 ซ. ตรอกวัดจันทร์ใน ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2567
220
3101304107
0105527022032
บริษัท พรีเมียร์ จิวเวอรี่ แมนูแฟคเชอริ่ง จำกัด
66/1-3 ซ. ปราโมทย์ (เยซู) ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2567
221
3031345843
0105547054762
บริษัท บางกอก คราฟท์ โปรดักชั่นส์ จำก ัด
19 ซ. เจริญนคร 14 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2548
31/12/2567
222
3030950277
0105546065744
บริษัท คัลเลอร์ ฟูลลี่ เจมส์ จำกัด
919/484 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2548
31/12/2567
223
3030637987
0105545084427
บริษัท แคนดิดัส ซิลเวอร์ จำกัด
919/583 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2548
31/12/2567
224
3030469533
0105545016545
บริษัท ครีสนา อิมเป็กซ์ จำกัด
919/308 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2548
31/12/2567
225
3031384880
0105547070563
บริษัท เจมินี่ ครีเอชั่น จำกัด
111/1 ซ. - ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/05/2548
31/12/2567
226
3011809310
0105539110543
บริษัท ทักช์ เดียม จำกัด
919/487 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2548
31/12/2567
227
3031637856
0105547155992
บริษัท เอช.วี.จีเวลส์ จำกัด
301 ซ. รัชดาภิเษก 6 ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2548
31/12/2567
228
3102025834
0103515017649
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาท์เทินแลปิแดรี
99 ซ. ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2548
31/12/2567
229
3011886441
0105540086961
บริษัท โมนา เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
8/8 ซ. กาญจนาภิเษก 0010 ย. - ต.บางแค อ.บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/06/2548
31/12/2567
230
3380017460
0105547134294
บริษัท พี.เค.ซิลเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
9-11-13-15-17-19 ซ. รัชดาภิเษก 19 ย. - ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2548
31/12/2567
231
3011264706
0105536052054
บริษัท กาน เจมส์ จำกัด
160/541 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2548
31/12/2567
232
3030097101
0105556043956
บริษัท หทัย จิวเวอรี่ จำกัด
233/4-5 ซ. ย. - ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2548
31/12/2567
233
2780424298
0992001210550
ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์
119 ซ. อาคารบีไอเอส ชั้น 1 ห้อง 1ซี30 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2548
31/12/2567
234
3011854051
0105540055631
บริษัท เอส แอนด์ แอล เทรดดิ้ง จำกัด
32 ซ. - ย. - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2567
235
3031266155
0105547024561
บริษัท เซนติเมนท์ จำกัด
919/499 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง A ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2568
236
3011993637
0105542014479
บริษัท เจม เฮ้าส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
322/16 ซ. อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง อี 2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2548
31/12/2567
237
3031746909
0105548043101
บริษัท ดรูว์ สตาร์ จำกัด
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง บี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2548
31/12/2567
238
3031396319
0105547047294
บริษัท เอ็ม.เค.เดียม จำกัด
322/50 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/09/2548
31/12/2567
239
3030136831
0105543075579
บริษัท วีว่า คอลเลคชั่น จำกัด
41/13-14 ซ. สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2548
31/12/2569
240
3011556153
0105538038580
บริษัท ฮาร์โมนี่ บาย แฮนด์ จำกัด
1055/769-770 ซ. อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 34 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2548
31/12/2567
241
3011537947
0105538018732
บริษัท ชาติล่า (กรุงเทพ) จำกัด
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ห้อง 8 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2548
31/12/2567
242
3031395169
0105547054690
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
653/19 ซ. สวนพลู 1 ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2548
31/12/2567
243
3030253668
0105544033756
บริษัท เจมส์ ไดไลท์ จำกัด
1055/718 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/10/2548
31/12/2567
244
3501006380
0505529000415
บริษัท พัฒนาอนันต์วงศ์ จำกัด
64 ซ. - ย. - ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2548
31/12/2567
245
3501013562
0505532001095
บริษัท เชียงใหม่ เจมส์สโตน แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
149/6 ซ. - ย. - ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2548
31/12/2567
246
3031510333
0225547000408
บริษัท ซั้ง เจมส์ จำกัด
35/3 ซ. ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
12/10/2548
31/12/2567
247
3011194294
0105535149453
บริษัท ราจ เดียม จำกัด
919/552 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2548
31/12/2567
248
3030290557
0105544053803
บริษัท รัฟ มาสเตอร์ จำกัด
1249/171 ซ. อาคารชุดเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2567
249
3101391510
0105529018822
บริษัท ซีเลคทีฟ เจม เฮ้าส์ จำกัด
919/520 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2569
250
3011308110
0105536086773
บริษัท ดี.รัตนา จำกัด
919/324 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ห้อง 2510 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2567
251
3031143661
0105546140398
บริษัท แมนดี้ จิวเวลรี่ จำกัด
50/15 ซ. - ย. - ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2567
252
3031169487
0105546148828
บริษัท พรีซิโทน จำกัด
202 ซ. มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 4 ห้อง 404 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2548
31/12/2567
253
3031766112
0105548045929
บริษัท เฟมัส ซีลอน จำกัด
1249/135-136 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2548
31/12/2567
254
3031364530
0105547065861
บริษัท ออสก้า ฮาร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
90/40-41 ซ. อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/12/2548
31/12/2567
255
3030641656
0105545080375
บริษัท ไอซลี จำกัด
25 ซ. รามคำแหง 26/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2549
31/12/2567
256
3030032638
0103543001948
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคทรัพย์ เทรดดิ้ง
141/22 ซ. วุฒากาส 25 ย. - ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2549
31/12/2567
257
3032999717
0105551033642
บริษัท พริ่ตตี้ ซิลเวอ จำกัด
588/2 ซ. - ย. - ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/02/2549
31/12/2567
258
3011751893
0105539086774
บริษัท ทินเซิลส์ จำกัด
124 ซ. เจริญนคร 10 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2549
31/12/2567
259
3031876200
0105548084207
บริษัท บีบีเจ แบงคอก จำกัด
45 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2549
31/12/2567
260
3031450219
0125547008655
บริษัท บริลเลียนท์ เจมส์ จำกัด
199/224 ซ. - ย. - ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
17/02/2549
31/12/2567
261
3031068926
0105546095848
บริษัท แซมดิมอน จำกัด
322/59 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/03/2549
31/12/2567
262
3030424570
0105544107253
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
119/148 ซ. - ย. - ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2549
31/12/2567
263
3031415980
0105547065926
บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
123,125 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2549
31/12/2567
264
3031646582
0105547167435
บริษัท ซีเคซี จิวเวลรี่ จำกัด
15 ซ. สุขาภิบาล 2 ซ.31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน
18/04/2549
31/12/2567
265
3011699492
0105539020391
บริษัท อันซารี เจม สโตน จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น B1 ห้อง B25A ย. - ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2549
31/12/2567
266
3011831618
0105540033077
บริษัท โทปาส บี.เค.เค. จำกัด
5/98-101 ซ. อุดมทรัพย์ ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2549
31/12/2567
267
3031285880
0105547028958
บริษัท อีเลียนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
257 ซ. - ย. - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2549
31/12/2567
268
3031291829
0105547022259
บริษัท ราดีห์ เดียม จำกัด
919/297 ซ. อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2549
31/12/2567
269
3031578685
0105547143455
บริษัท ซามอ เจมส์ จำกัด
919/314 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2567
270
3101365160
0105528036282
บริษัท โซฟราเจม จำกัด
55 ซ. อาคารสมวงศ์ ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2549
31/12/2567
271
3031004511
0105546081618
บริษัท เคลยาดอเรส จิวเวลรี่ จำกัด
138/10 ซ. นเรศ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2549
31/12/2567
272
3031240780
0105546153732
บริษัท ออสสิริส จำกัด
32/7-8 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2549
31/12/2567
273
3030473585
0105545018947
บริษัท ดีเอส เดียม จำกัด
919/260 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 20 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2549
31/12/2567
274
3030087966
0105543041844
บริษัท ซาเรี่ยน จำกัด
89/172 ซ. ย. - ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2549
31/12/2567
275
3031550186
0105547132488
บริษัท อาร์.เอส. นาซาเรี่ยน (ประเทศไท ย) จำกัด
424, 426 ซ. จันทน์ 32 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/10/2549
31/12/2567
276
3011741443
0105539078399
บริษัท โมนาร์ช เจม แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด
919/275 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2549
31/12/2567
277
3031953925
0105548117091
บริษัท ไทเกอร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
285/2 ซ. - ย. - ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/12/2549
31/12/2567
278
3032116824
0105549037652
บริษัท ริวาซ ครีเอชั่น จำกัด
919/305 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/01/2550
31/12/2567
279
3031443006
0105547086206
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คอลเล็คชั่น จำกัด
332 ซ. ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ย. - ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2550
31/12/2567
280
3030120779
0105543066022
บริษัท เพียวเพชร จำกัด
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 7 ห้อง ยูนิต C ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2567
281
3031343931
0105547054177
บริษัท กานดี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
1249/128 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2567
282
3101264166
0105526025313
บริษัท ซีดีเอ็ส เจ็มส์ จำกัด
919/394 ซ. อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2569
283
3101120394
0105523011796
บริษัท พรชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น จี ห้อง 130เอบี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2550
31/12/2567
284
3030842992
0105546033575
บริษัท วีร์ เดียม จำกัด
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง ซี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/02/2550
31/12/2567
285
3011891940
0105540093801
บริษัท มณีกาญจน์สยาม จำกัด
54,56 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2567
286
3031792562
0105548065881
บริษัท เจียอันนา จิวเวลเลอรี่ จำกัด
46/3 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2567
287
3101726565
0105532063833
บริษัท ไทย เย็ม เฮ้าส์ จำกัด
1055/719 ซ. อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/03/2550
31/12/2567
288
3031000469
0115546006098
บริษัท เจ เอช แอล เทรดดิ้ง จำกัด
79 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2567
289
3032106528
0105549010169
บริษัท ดิสเทลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
297 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2567
290
3030375285
0105544092523
บริษัท ริชู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1249/93 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น9A ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2567
291
3101451580
0105530029379
บริษัท รูบีคอน จำกัด
807-809 ซ. อาคารสีลมเซียงไฮ้ ชั้น5 ห้อง 2ซอยสีลม 17 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2567
292
3011431696
0105537057564
บริษัท นาวารัตนา เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
45/1 ซ. อาคารสีลม 19 ชั้น 3 ห้อง 310 ซอย สีลม 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2550
31/12/2567
293
3030670588
0105545087621
บริษัท สุปาร์ท ไดมอนด์ จำกัด
30,32,34,36,38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น ลอย ห้อง เอ็ม 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2550
31/12/2567
294
3032556460
0225550000146
บริษัท เจมส์บอร์น(1976) จำกัด
35/105-106 ซ. - ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
27/07/2550
31/12/2567
295
3011601914
0105538076279
บริษัท เซอวาริน เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1249/67 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2567
296
3031746626
0105548036717
บริษัท เอ็ม.อาร์.เดียม จำกัด
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ-1 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2567
297
3011728390
0105539064193
บริษัท ฮิโร โกลบอล เน็ทเวิร์ค จำกัด
13,15-17 ซ. เจริญนคร 49 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2567
298
3011773796
0105539084381
บริษัท ดีเซ่น เดียม จำกัด
322/17 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2567
299
3031845831
0105548076646
บริษัท มิท ครีเอชั่น จำกัด
322/62 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
30/08/2550
31/12/2567
300
3032578905
0505550001387
บริษัท โดรอน ซาบาห์ จิวเวลรี่ จำกัด
321 ซ. - ย. - ต.สันผักหวาน อ.หางดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2550
31/12/2567
301
3861003319
0835529000145
บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด
30-32 ซ. - ย. - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
13/09/2550
31/12/2567
302
3032368407
0105549116722
บริษัท อินเตอร์เซเลคซอร์ส จำกัด
333/9 ซ. ต้นโพธิ์ ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2550
31/12/2567
303
3011882542
0105540085077
บริษัท พาวานา จำกัด
272 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/09/2550
31/12/2567
304
3030347404
0105544081441
บริษัท พี.เรียล พรีเซียส (ประเทศไทย) จำกัด
116 ซ. อาคารสิริกร ชั้น 5 ห้อง 503 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2550
31/12/2567
305
3030833549
0103546004239
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีเลเฟ้นแบรนด์ ซิลเวอร์
35/1-3 ซ. พระพินิจ ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/10/2550
31/12/2567
306
3101977820
0105534056222
บริษัท ไบรท์ ฟิวเจอร์ เจมส์ จำกัด
919/281 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2550
31/12/2567
307
3032243063
0105549075830
บริษัท เอ เอ็ม จี จำกัด
919/428 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2550
31/12/2567
308
3101765465
0105532109604
บริษัท โทรลดีไซด์ จำกัด
110 ซ. - ย. - ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/01/2551
31/12/2567
309
3011005293
0105534080964
บริษัท เรนโบว์ มินิรัล แอนด์ คริสทอล จำกัด
919/479 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2567
310
3011995075
0105542015912
บริษัท อาร์ เอ็ม ซี เจมส์ ไทย จำกัด
919/478 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2567
311
3030322845
0105544072387
บริษัท อัลไลด์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1249/144 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2551
31/12/2567
312
3032356831
0105549106182
บริษัท กริช สตาร์ จำกัด
919/402 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2551
31/12/2567
313
3032022866
0105548164332
บริษัท เซซี บอน จำกัด
972/1 ซ. - ย. - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2551
31/12/2567
314
3032713641
0105550074787
บริษัท ลูเม่ ครีเอชั่นส์ จำกัด
58/4-5 ซ. สุขาภิบาล2ซอย31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2551
31/12/2567
315
3101531770
0105531030656
บริษัท พีแอนด์อาร์แอมมิตี้เจมส์ จำกัด
110 ซ. บางแวก 61 ย. - ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/02/2551
31/12/2567
316
3030076540
0105543035950
บริษัท เอช.เอ็ม.วี.เจมส์ จำกัด
24 ซ. สีลม 13 (ตรอกไวตี) ชั้น 3 ห้อง เอ-8 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
31/12/2567
317
3032640398
0105550053747
บริษัท จีแคป จำกัด
266 ซ. - ย. - ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2551
31/12/2567
318
3031091474
0105546109911
บริษัท นามิ เดียม (ไทย) จำกัด
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2551
31/12/2567
319
3103012543
0105552048830
บริษัท สตาร์ลังกา จำกัด
919/604 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/04/2551
31/12/2567
320
3101600216
0105532015031
บริษัท เวลฟีลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 ซ. เจริญนคร 14 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/04/2551
31/12/2567
321
3032413718
0105549123192
บริษัท หินสวยมาก จำกัด
30,32,34,36,38 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2567
322
3032737173
0105550080248
บริษัท อี แอนด์ เอฟ เอเชีย จำกัด
8/5 ซ. อาคารแฟคตอรี่คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 2 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2567
323
3031098145
0105546116519
บริษัท ทากัต เอ็กซ์ปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
1249/209 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 209A ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2567
324
3032074179
0105549023520
บริษัท เอทูแซด เจมส์ จำกัด
92/4 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2567
325
3032413084
0105549128861
บริษัท เอส.เอ็ม.เดียม จำกัด
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2551
31/12/2567
326
3011831564
0105540033042
บริษัท อีสค์คอน มิเนรัลส์ จำกัด
919/369 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2551
31/12/2567
327
3011586501
0105538066451
บริษัท ปาล เดียม จำกัด
153 ซ. เจริญนคร 18 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2551
31/12/2567
328
3032727778
0105550071494
บริษัท ศรีซิคาร์ จำกัด
47/36 ชั้นที่ 2 ซ. - ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2551
31/12/2567
329
3011740262
0105539076680
บริษัท เพชรซีกไทย จำกัด
23 ซ. โรงน้ำแข็ง ย. - ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2551
31/12/2567
330
3032715669
0105550072059
บริษัท เอ. เอ็ม. เอ็กซ์ปอร์ตส จำกัด
919/483 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2551
31/12/2567
331
3030111166
0105543059557
บริษัท ออร์เจม ครีเอชั่น จำกัด
1/3 ซ. สันติภาพ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2551
31/12/2567
332
3030515629
0105545029019
บริษัท เจมโปร สยาม จำกัด
31/6 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2568
333
3030976352
0105546001851
บริษัท รัฟ แอนด์ มิเนรัลส์ จำกัด
1249/98-99 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2567
334
3380134853
0105548133291
บริษัท ดีโฟร์ยูเว็บ จำกัด
20,22,24,26 ซ. ตรอกบ้านอู่ (เจริญกรุง46) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2551
31/12/2567
335
3030973702
0105546053894
บริษัท คีย์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
547/10-11 ซ. เจริญนคร 28 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2567
336
3031663527
0105547166889
บริษัท ฮาร์ชิล เจมส์ จำกัด
1249/94 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ห้อง เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2567
337
3201051581
0205539004122
บริษัท ได-คัต ดี.ซี.ดับบลิว จำกัด
140 ซ. - ย. - ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
18/08/2551
09/10/2567
338
3011913185
0105540100955
บริษัท บาฟนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
919/268 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2551
31/12/2567
339
3032383622
0105549119161
บริษัท เซ็นที เอ็มดับบลิว จำกัด
103,105 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ย. - ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2567
340
3032677615
0105550053542
บริษัท เอส.วี. เดียม จำกัด
322/16 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง ดี2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2567
341
3101304589
0105527025112
บริษัท สยามสตาร์ จำกัด
21/6 ซ. เคหะบางบัว ย. - ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/08/2551
31/12/2567
342
3011925409
0105541021820
บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด
138 ซ. - ย. - ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2551
31/12/2567
343
3032720304
0105550076747
บริษัท เจมส์ ฟอร์ทูน่า จำกัด
160/694-695 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 28 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/09/2551
31/12/2567
344
3032434829
0105549133228
บริษัท จาร์ต บางกอก จำกัด
56/5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2551
31/12/2567
345
3031544796
0105547125759
บริษัท อาร์เป๊ช จำกัด
99 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/09/2551
31/12/2567
346
3032768146
0105550093421
บริษัท โนเวล คอลเลคชั่น จำกัด
1249/180 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น25 ห้อง เอ1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2551
31/12/2567
347
3011999738
0105542019233
บริษัท อัคชาร์ เดียม จำกัด
322/17 ซ. อาคารสุวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 2 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2567
348
3030614797
0105545074359
บริษัท คัลเลอร์ มาสเตอร์ จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 ห้อง บี01 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2567
349
3032900454
0125551000108
บริษัท จิวเวลรี่ เมทัลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
78/117 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2551
31/12/2567
350
3031624696
0105547160058
บริษัท เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำกัด
38 ซ. - ย. - ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2551
31/12/2567
351
3011114100
0105535061122
บริษัท เรนโบว์ เจมส์ เทรดดิ้ง จำกัด
101 ซ. ศึกษาวิทยา(สาทร 12) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/12/2551
31/12/2567
352
3032026109
0105549001411
บริษัท คอสโม สโตนส์ จำกัด
103,105 ซ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ย. - ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2552
31/12/2567
353
3030559647
0105545054226
บริษัท ฟอร์มิก้า(ทีเอช) จำกัด
64/43 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/01/2552
31/12/2567
354
3011969281
0105541066351
บริษัท สยาม เดียม จำกัด
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 413 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2567
355
3031536906
0105547126950
บริษัท กรุงเทพ ชายน์ จำกัด
1249/154 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2552
31/12/2567
356
3032371360
0105549114797
บริษัท อัสมิ เดียม จำกัด
322/17 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 7 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/02/2552
31/12/2567
357
3011862209
0105540064380
บริษัท อัมบิก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
919/305 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2567
358
3032034937
0105549006447
บริษัท เอส ที ดี ดีไซน์ จำกัด
198-200 ซ. มเหสักข์ 1 ชั้น 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2567
359
3031043169
0105546102941
บริษัท เอสเออาร์ เจมส์ (ไทย) จำกัด
1307 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/02/2552
31/12/2567
360
3031336179
0105547053596
บริษัท เค.ไอ.เค.(กรุงเทพ) จำกัด
1249/86 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2552
31/12/2567
361
3032137836
0105549042842
บริษัท พาราคัลเลอร์ จำกัด
1249/177 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/02/2552
31/12/2567
362
3030049100
0105543011775
บริษัท ฟารุค บราเธอร์ส จำกัด
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 704 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2567
363
3033164589
0105551088153
บริษัท เอ็น เจ เอ็ม จำกัด
299/10 ซ. สุขสวัสดิ์ 84 ย. - ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2567
364
3033262537
0105551117196
บริษัท เจ.สยาม กรุ๊ป จำกัด
29/12 ซ. - ย. - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2552
31/12/2567
365
3032156967
0105549050446
บริษัท เอ็น เอส ดี จิวเวลเลอรี่ จำกัด
13,15,17,19 ซ. - ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/03/2552
31/12/2567
366
3031336100
0105547028648
บริษัท สุ-ราจ อินเตอร์ โกลด์ พีวีที จำกัด
191 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2552
31/12/2567
367
3011296752
0105536073566
บริษัท วอเรเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
324/14 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2552
31/12/2567
368
3033433890
0735552000980
บริษัท อินท์ธร จำกัด
139 ซ. - ย. - ต.คลองใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2567
369
3101525601
0105531040104
บริษัท ยูโรไทย อาร์เจนโต้ จำกัด
246/4 ซ. - ย. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2567
370
3032758994
0105550090812
บริษัท พรอสเปอร์ จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
56 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2552
31/12/2567
371
3032600309
0105550040891
บริษัท อาริชา ไดมอนด์ส จำกัด
919/359 ซ. สีลม 19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2552
31/12/2567
372
3030916105
0105546056991
บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
88 ซ. ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2552
31/12/2567
373
3032901123
0105551000078
บริษัท ดี.ฮิมันชู จำกัด
1249/187 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2552
31/12/2567
374
3011153192
0105535112126
บริษัท โกลบอล-ไฟน์ดิงส์ ดอทคอม (ไทยแลนด์) จำกัด
919/584 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2552
31/12/2567
375
3032935173
0105551013111
บริษัท อาร์แคน จิวเวลเลรี่ จำกัด
322/14B,322/15 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2552
31/12/2567
376
3011224199
0105536009761
บริษัท เดโลรา จำกัด
8/7 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2552
31/12/2567
377
3032783521
0105550097914
บริษัท บริค จิวเวลส์ จำกัด
1249/148 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2567
378
3101231830
0105524020985
บริษัท สวัสดิ์สถิตย์ จำกัด
1249/179 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2567
379
3031432680
0105547070474
บริษัท เน็กซัส ครีเอชั่น จำกัด
41/24-25 ซ. ตรอกเวท ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2552
31/12/2567
380
3033153439
0745551002326
บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
88/88 ซ. นวลทอง ย. - ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2552
31/12/2567
381
3030367334
0105544076943
บริษัท ซุปเปอร์ เอ็มเมอรัล เจมส์ จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น บี1 บูธเจบี100จี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2552
31/12/2567
382
3101385731
0105529013570
บริษัท แกด คอลเลคชั่น จำกัด
919/282 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2552
31/12/2567
383
3011630181
0105538113735
บริษัท สปาร์คลิ้ง ไดมอนด์ จำกัด
1249/159 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2552
31/12/2567
384
3032910453
0105551005843
บจ. อุทัย จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล
991 ซ. - ย. - ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2552
31/12/2567
385
3033076325
0105551057355
บริษัท อิซมาร์กาด จำกัด
919/461 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2552
31/12/2568
386
3033195002
0115551008907
บริษัท ศลิษา เทรดดิ้ง (ไทย) จำกัด
888/79 ซ. 8 ย. - ต.ออเงิน อ.สายไหม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2552
31/12/2567
387
3101442137
0105530011119
บริษัท ไทยเจม เซนเตอร์ จำกัด
919/269 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/12/2552
31/12/2567
388
3101273526
0105526049158
บริษัท จีโอดีส เมอร์ลิน จำกัด
1 ซ. ประดิษฐ์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2552
31/12/2567
389
3011926468
0105541026945
บริษัท เอ เอ็ม เอ ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
57,57/1-5 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 ย. - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/01/2553
31/12/2567
390
3101839739
0105533061541
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มิเนอรอลส์ แอนด์ เจมส์ จำกัด
322/53 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2553
31/12/2569
391
3032263443
0105549046473
บริษัท อำพัน ครีเอทีฟ จำกัด
559/10-11 ซ. นนทรี 20 ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/01/2553
31/12/2568
392
3030852885
0105546031831
บริษัท อาร์ต อีเวนท์ จำกัด
54/5 ซ. - ย. - ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2553
31/12/2567
393
3021004699
0105542027465
บริษัท วีระศักดิ์ เจมส์ จำกัด
43 ซ. สีลม 19 (ตรอกเวท) ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2553
31/12/2567
394
3011828847
0105540017772
บริษัท ซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
919/522-523 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2567
395
3031749313
0105548040111
บริษัท อาร์.เอ.เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1249/89 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2567
396
3030239587
0105544024773
บริษัท เบน ลักกี้ ไดมอนด์ส จำกัด
25 ซ. ชิดลม ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2553
31/12/2567
397
3101848861
0105533069134
บริษัท แทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
57,59 ซ. รามคำแหง 26/1 ย. - ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2553
31/12/2567
398
3033180787
0105551092606
บริษัท อาร์จ๊าฟ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
4-6 ซ. อาคาร เจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 305 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/02/2553
31/12/2567
399
3030011923
0105542091244
บริษัท บี.เค.ดับบลิว.พี.เจมส์ จำกัด
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง บี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2553
31/12/2567
400
3033535990
0105552070908
บริษัท เค เอส จี จิวเวลเลอรี่ จำกัด
16 ซ. อาคาร K & Y ชั้น 6 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2567
401
3271016909
0115531001052
บริษัท จงเลิศล้ำ จำกัด
224,224/10 ซ. - ย. - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2567
402
3033562927
0105552079921
บริษัท แอล เอส อาร์ บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
265/204-205 ซ. - ย. - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2553
31/12/2567
403
3031237827
0105547018278
บริษัท เคจีเอ็ม เจมส์ จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 3เอส18 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2553
31/12/2567
404
3031216334
0105545034021
บริษัท เบ็นนิฟิท จิวเวลรี่ จำกัด
316/10 ซ. ชั้น 1-3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/05/2553
31/12/2567
405
3031006867
0555546000053
บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด
205 ซ. - ย. - ต.สถาน อ.ปัว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/05/2553
31/12/2567
406
3030172051
0105543099257
บริษัท นิกีต้า เจมส์ จำกัด
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2567
407
3030281883
0105544049962
บริษัท ซาชิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง จี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2567
408
3011310038
0105536087371
บริษัท หงษ์ แฟคตอรี่ จำกัด
180 ซ. ตลาดหลวง (เจริญกรุง 44) ย. - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2568
409
3032269643
0105549071401
บริษัท พินนาเคิล จิวเวอรี่ จำกัด
919/607 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ห้อง 5104 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2553
31/12/2567
410
3011229941
0105536011871
บริษัท ไฟน์ เจมส์ คอลเลคชั่น จำกัด
1249/104 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2567
411
3033671544
0515552000442
บริษัท ศิตารา ไดมอนด์ จำกัด
100/11 ซ. - ย. - ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2567
412
3011864630
0105540067222
บริษัท โครันดัม ไมน์ จำกัด
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 703 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2553
31/12/2567
413
3032008013
0105548157964
บริษัท อนัน อัญมณี จำกัด
9 ซ. - ย. - ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2553
31/12/2569
414
3032646451
0105550035099
บริษัท อาร์.เค. เดียม จำกัด
52 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
14/07/2553
31/12/2567
415
3030412874
0105544115132
บริษัท คิวบิค เวิลด์ จำกัด
14 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2553
31/12/2567
416
3011024331
0105534097107
บริษัท แดง แฟชั่นแอคเซสโซรีส์ จำกัด
7,9,16,18,20 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/07/2553
31/12/2567
417
3033708790
0105552127152
บริษัท ดีเอสดี ไทย เจ็มส์ จำกัด
919/300-301 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2553
31/12/2567
418
3032949439
0105551009911
บริษัท ซี. เอส. ที. เอเซีย แปซิฟิค จำกัด
64/42 ชั้น 6 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2553
31/12/2567
419
3031766587
0105548042202
บริษัท นิคกี้ ครีเอชั่น จำกัด
1249/93 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/08/2553
31/12/2567
420
3031131743
0105546132859
บริษัท ฮาร์โมนี จิวเวลรี่ จำกัด
354-356 ซ. ซอย 1 ชั้น 1-2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าผู้ค้าเครื่องประดับและการบริการท่องเที่ยวไทย
09/08/2553
31/12/2567
421
3021043766
0105542066916
บริษัท บราวน์ สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
919/289 ซ. ซอยสีลม19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2568
422
3033750478
0105553000954
บริษัท เพียวริตี้ จิวเวลรี่ จำกัด
8/1 ซ. - ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2567
423
3030293084
0105544056241
บริษัท เอส.อาร์. จีเวลส์ จำกัด
1249/101 ซ. อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2569
424
3032083195
0105549022299
บริษัท ดี เอส แอล เจมส์ จำกัด
850/22 ซ. - ย. - ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2567
425
3032185264
0105549053461
บริษัท วิม ครีเอชั่น จำกัด
919/378 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/08/2553
31/12/2567
426
3011399439
0105537035251
บริษัท สยามไพโอเนีย เจมส์ จำกัด
919/342 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2553
31/12/2567
427
3033380866
0105552016032
บริษัท ซี.เอ็น.จี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
96 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
23/08/2553
31/12/2567
428
3031409095
0105547072817
บริษัท คีย์สโตน เอ็นเตอร์ไพร้สเซ็ส จำกัด
1249/210 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง อี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/09/2553
31/12/2567
429
3101367201
0105528039222
บริษัท ไทย อเมริกัน เจมส์ จำกัด
1249/144 ซ. อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/10/2553
31/12/2567
430
3101499568
0105531010931
บริษัท ทอมสัน บราเดอร์ส จำกัด
392/4-5 ซ. - ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2553
31/12/2567
431
3033456288
0105552042599
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด
255-257 ซ. - ย. - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
18/10/2553
31/12/2567
432
3033851397
0105553037530
บริษัท กายาตริ ไดมอนด์ส จำกัด
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2567
433
3101840575
0105533061982
บริษัท ออเทนติค สโตนส์ จำกัด
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 4 ห้อง 401 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2567
434
3032551731
0105550024844
บริษัท เชียน จำกัด
555 ซ. โชคชัยจงจำเริญ ย. - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2567
435
3033782707
0105553011239
บริษัท บราวน์ เดียม จำกัด
919/514 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2567
436
3032605465
0745550000761
บริษัท โกรว์ท จำกัด
35/66 ซ. - ย. - ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
20/10/2553
31/12/2568
437
3033050752
0225551000239
บริษัท เจมส์ รัฟ จำกัด
149/7 ซ. ตรีรัตน์ 12 ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
11/11/2553
31/12/2567
438
3030140258
0105543060041
บริษัท เอช. วาย. เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
57,57/1-5 ซ. อ่อนนุช 17 แยก 16 ย. - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/11/2553
31/12/2567
439
3031367951
0105547062111
บริษัท เค็นเดียม จำกัด
919/364 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2553
31/12/2569
440
3031791787
0105548040226
บริษัท เอจี เฮฟเว่น (ประเทศไทย) จำกัด
1249/9 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2554
31/12/2567
441
3032364164
0105549096845
บริษัท แองเจล ซิลเวอร์ จำกัด
1193/3, 1195-1195/1 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
หอการค้าไทย
05/01/2554
16/08/2567
442
3011020630
0105534098111
บริษัท โนเบล เยมส์ จำกัด
322/46 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2554
31/12/2567
443
3011756553
0105539094408
บริษัท คอร่าไดมอนด์ จำกัด
392/18-19 ซ. - ย. - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/01/2554
31/12/2567
444
3011524022
0105538004596
บริษัท เจม สโตนส์ จำกัด
1249/208 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2554
31/12/2567
445
3033848496
0105553036959
บริษัท เจย์ราจ สตาร์ จำกัด
919/373 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 373 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2554
31/12/2567
446
3033659894
0105552110837
บจ. เคย์ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
87/102 ซ. - ย. - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2554
31/12/2567
447
3034216218
0105553143356
บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
130/7,8,9 ซ. - ย. - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
16/02/2554
31/12/2567
448
3030105905
0105543054687
บริษัท ไทยเวิร์คจิวเวลรี่ จำกัด
2/1 ซ. นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2567
449
3032091558
0115549002107
บริษัท 2 เอ็มเอ็น จำกัด
110,112 ซ. พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ย. - ต.บางบอน อ.บางบอน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2567
450
3033601572
0105552091263
บริษัท ซิลเวอร์ มูน อินฟินิตี้ จำกัด
7/200-203,220 ซ. เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 6/2 ย. - ต.หนองแขม อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2554
31/12/2567
451
3032009942
0105548159452
บริษัท โซลิด จิวเวลรี จำกัด
359,361 ซ. พระรามที่ 2 ซอย 51 ย. - ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2554
31/12/2567
452
3033721010
0105552130625
บริษัท วิวาน จีเวลส์ จำกัด
44/3 ซ. ปราโมทย์ 2 ชั้น 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/03/2554
31/12/2567
453
3101500158
0105531013140
บริษัท โกลเด้น เอ็ม จำกัด
338 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2554
31/12/2567
454
3030057150
0105543020821
บริษัท เอ็กซิม เจมส์ (ไทย) จำกัด
919/474 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง บี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2554
31/12/2567
455
3034445991
0105554051200
บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด
348 ซ. - ย. - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/04/2554
31/12/2567
456
3011299296
0105536071695
บริษัท จิวเวลเลอรี่ ซาไก (ไทยแลนด์) จำกัด
111 ซ. - ย. - ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2567
457
3031892323
0105548106031
บริษัท แฟนซี คัลเลอร์ส ไดมอนส์ จำกัด
919/1 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 306 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2567
458
3032763011
0105550089130
บริษัท อุมา ครีเอชั่นส์ จำกัด
1249/205 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2554
31/12/2567
459
3101578096
0105531084331
บริษัท โมอาว็าด บางกอก แรร์ จูเว็ลล์ มานูแฟคเจอเรอส์ จำกัด
431 ซ. ประดู่ 1 ย. - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2554
31/12/2567
460
3034016993
0105553088550
บริษัท ริชาน จิวเวลรี่ จำกัด
660,662,664 ซ. รัชดาภิเษก 7 ย. - ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2554
31/12/2567
461
3033151367
0105551083852
บริษัท ซาเวอร์ เดียม จำกัด
322/51 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 21 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2554
31/12/2567
462
3031699724
0105548024174
บริษัท ซังกิต้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
322/12 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอฟ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2567
463
3034118123
0105553118742
บริษัท ยอร์จ ไดมอนด์ จำกัด
30-38 ซ. อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 207 ซอยมเหสักข์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2568
464
3034122885
0105553120313
บริษัท ทเวนทิ ทู เจมส์ จำกัด
40/2 ชั้น 4 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2567
465
3011969502
0105541030438
บริษัท อาร์.บี.เจมส์ จำกัด
410/16-17 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2554
31/12/2567
466
3032600729
0105550040084
บริษัท เอเวอร์เรสท์ สตาร์(ไทย) จำกัด
1249/215 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง ซี/2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/06/2554
31/12/2567
467
3011866733
0105540069268
บริษัท ชายา เจมส์ จำกัด
160/94 ซ. อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/06/2554
31/12/2567
468
3033823325
0105553027933
บริษัท บากาวาติ เจมส์ จำกัด
919/365 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2554
31/12/2567
469
3101779318
0105532111366
บริษัท คราฟท อาท จำกัด
459 ซ. - ย. - ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/07/2554
31/12/2567
470
3101995190
0105534069057
บริษัท ไดสตาร์ จีเวลรี่ จำกัด
1249/96,1249/97. ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2567
471
3031776784
0105548046488
บริษัท จิยากุ เดียม จำกัด
919/290 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2554
31/12/2567
472
3030996992
0105546086334
บริษัท ดิเซ็นท์ คัลเลอร์สโตน(ไทย) จำกัด
919/612-613 ซ. อาคาคจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2568
473
3033139891
0105551076449
บริษัท คัลเลอร์สเป็คทรัม จำกัด
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 5 ห้อง 504 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2567
474
3031411630
0105547077959
บริษัท กาลาเซีย จำกัด
131-133-133/1-3 ซ. ปราโมทย์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2554
31/12/2567
475
3031971080
0105548140476
บริษัท ไฮห์ เอ็นด์ คอลเลคชั่นส์ จำกัด
60/5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2554
31/12/2567
476
3011506530
0105537135999
บริษัท ฟาร์อีสต์ เจมส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
314 ซ. อาคารปิยะและมุตร ชั้น 6 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2554
31/12/2567
477
3031871564
0105548093095
บริษัท ปารัส ครีเอชั่น จำกัด
11/1 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2554
31/12/2567
478
3034318899
0105554002489
บริษัท เดไซ ไดมอนด์ จำกัด
919/361 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2567
479
3034407098
0105554041841
บริษัท เดมิดอฟฟ์ จำกัด
1249/158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2567
480
3031847248
0105548087583
บริษัท จียา เจมส์ จำกัด
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 403 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/09/2554
31/12/2567
481
3032792936
0105550100478
บริษัท สยาม บี.แอล.เอส. จำกัด
9 ซ. จันทน์18/7 แยก11 ย. - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/09/2554
31/12/2567
482
3191023476
0125536000186
บริษัท ความสัมพันธ์ จำกัด
55/1-4 ซ. - ย. - ต.บางกรวย อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2554
31/12/2567
483
3011001042
0105534076576
บริษัท พาราเมาท์ เจมส์ จำกัด
1249/215 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง 215 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2567
484
3032792646
0105550085991
บริษัท มอร์ริส แอนด์ วัตสัน (ประเทศไทย) จำกัด
46/4 ซ. - ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2567
485
3101433104
0105530007669
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
18 ซ. เพชรเกษม 77 แยก 4-7 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2567
486
3033759440
0105553001390
บริษัท ไวท์ โอเชียน จำกัด
987 ซ. อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 5 ห้อง 503 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2554
31/12/2567
487
3032186346
0105549053470
บริษัท เอ็กซอติก้า เจมส์ จำกัด
919/229 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น18 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2554
31/12/2567
488
3030498366
0105545029680
บริษัท เจมออร์บิท ดอทคอม จำกัด
858/10 ซ. วัดจันทร์ใน ย. - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/12/2554
31/12/2567
489
3101919509
0105533146848
บริษัท ซุปเปอร์โนวา ครีเอชั่นส์ จำกัด
919/238 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2555
31/12/2569
490
3102863603
0105560209472
บริษัท อะเมทีส แฟคตอรี่
125 ซ. อ่อนนุช 59 ย. - ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2555
31/12/2567
491
3011556023
0105538039233
บริษัท โกลด์ เดียม จำกัด
919/515 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2555
31/12/2567
492
3031708082
0105548029346
บริษัท จันทมณี จิวเวลรี่ จำกัด
30-32-34-36 ซ. อาคารพูนมณี ชั้น 5 ห้อง 506 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/03/2555
31/12/2569
493
3011945513
0105541034808
บริษัท อาร์จี คริสตัล จำกัด
1249/151 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2555
31/12/2567
494
3032009959
0105548158928
บริษัท บูด้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ห้อง ดี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2567
495
3031958234
0105548090339
บริษัท อาชา ครีเอชั่น จำกัด
1249/105 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2555
31/12/2567
496
3030156853
0123543004157
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ็ม.ซิลเบอร์ (ไทยแลนด์)
46/250 ซ. - ย. - ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/04/2555
31/12/2567
497
3033686517
0505552005215
บริษัท เอ็มโอดี เอเชีย จำกัด
188 ซ. - ย. - ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2555
31/12/2567
498
3031740426
0105548029869
บริษัท ชรี จี เจมส์ สโตน จำกัด
919/592 ซ. อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 47 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2555
31/12/2567
499
3380106966
0105548103228
บริษัท ไทห้างเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1055/550 ซ. อาคาร อาร์ซีเค ทาวเวอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2555
31/12/2567
500
3030096814
0105543049373
บริษัท วีวีเอส อิมเป็กซ์ จำกัด
322/33 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2555
31/12/2567
501
3101393132
0105529019748
บริษัท เรียล ไทย เยมส์ จำกัด
31/3 ซ. ไวตี ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/06/2555
31/12/2567
502
3034672571
0105554113116
บริษัท เทีย เดียม จำกัด
1249/185 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง 185 ซี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2555
31/12/2567
503
3031490147
0105547106134
บริษัท เจมส์ แมทริกซ์ จำกัด
1249/150 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2555
31/12/2567
504
3035140987
0105555088115
บริษัท ไทยลิงค์ 2012 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1249/152,155 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2567
505
3034810584
0105554151522
บริษัท เฮ้าส์ ออฟ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
297 ซ. อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ห้อง 601 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2567
506
3033871081
0105553045753
บริษัท เจ.บี.ไดมอนด์ส จำกัด
1249/161 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง ดี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2555
31/12/2567
507
3030733405
0105545122965
บริษัท สุโขทัย ครีเอชั่น จำกัด
919/311 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/07/2555
31/12/2567
508
3030492340
0105545027431
บริษัท ริช อิมเพ็กซ์ จำกัด
919/486 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/07/2555
31/12/2567
509
3034532189
0105554071391
บริษัท พรีเซียส คัลเลอร์ (ไทย) จำกัด
1249/156,158 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ็น,เอฟ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2555
31/12/2567
510
3011557563
0105538015083
บริษัท บิวตี้ฟูล คัลเลอร์ สโตนส์ จำกัด
919/382 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2555
31/12/2569
511
3032242738
0105549064633
บริษัท เวนย่า เจมส์ จำกัด
919/389 ซ. - ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/09/2555
31/12/2567
512
3033174953
0105551070467
บริษัท ดีโอรา ไดมอนด์ จำกัด
919/460 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 38 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2567
513
3034636580
0105554102033
บริษัท เค.ดี. สตาร์ จำกัด
1249/75 ซ. - ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2567
514
3034871967
0105555014316
บริษัท ลักกี้ ไดมอนด์ส จำกัด
1249/159 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2567
515
3034409528
0105554032817
บริษัท วาทซาล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
99 ซ. อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 402 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2567
516
3034995632
0105555042506
บริษัท เคริช จีเวลส์ จำกัด
13,15,17,19 ซ. อาคารธิติเนศ ย. - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2555
31/12/2567
517
3035129746
0105555079868
บริษัท มหาราชา เจเวล เทรดดิ้ง จำกัด
1249/77 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2556
31/12/2567
518
3101471328
0105530048900
บริษัท อัลมอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
31 ซ. - ย. - ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2556
31/12/2567
519
3101164886
0105524029630
บริษัท เค.จี.เค.เจมส์ จำกัด
1249/197,198,199 ซ. อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2556
31/12/2567
520
3035497821
0105555178581
บริษัท อิตาลี โกลด์ จำกัด
246/4 ซ. - ย. - ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/02/2556
31/12/2567
521
3031579347
0105547140791
บริษัท ทรู ไดมอนด์ส จำกัด
322/17. ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 5 ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
13/02/2556
31/12/2567
522
3030623003
0105545076068
บริษัท รัฟ แอนด์ เจมส์ จำกัด
308 ซ. อาคารมานะพันธ์ ชั้น 1 ห้อง 2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2556
31/12/2567
523
3034036038
0105553086093
บริษัท เรนา เดียม จำกัด
44/3 ซ. ปราโมทย์2 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/03/2556
31/12/2567
524
3031498723
0105547098841
บริษัท อาร์.เอ.เจมส์.(แบงค์คอค) จำกัด
1249/180 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง บี1 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2567
525
3035187661
0105555102266
บริษัท มารูติ อิมเป็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
919/313 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 313 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2567
526
3035110232
0105555077458
บริษัท มีเทล จิวเวลรี่ ดีไซน์ จำกัด
352/21 ซ. กรุงธนบุรี 4 ชั้นที่ 3 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2556
31/12/2567
527
3030362650
0105544089301
บริษัท โคธารี เทรดดิ้ง (บีเคเค) จำกัด
41/15-17 ซ. อาคารมณีทรัพย์ 1 ซอยสีลม 19 ชั้น 2 ห้อง 201 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2567
528
3034423531
0105554046303
บริษัท นามีนาท จำกัด
919/531 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
19/04/2556
31/12/2567
529
3035180334
0105555099273
บริษัท ไดมอนด์ ไทม์ จำกัด
1249/157 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องไอและห้องจี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2567
530
3101816471
0105533000924
บริษัท มหาราชา เจมส์ จำกัด
1249/77 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2567
531
3030077905
0105543036514
บริษัท ญาคุณิฏฐ์ จำกัด
5/128 ซ. - ย. - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2556
31/12/2567
532
3035436547
0105555165713
บริษัท เมดิน่า จิวเวลรี่ จำกัด
112/4 ซ. พระพินิจ ย. - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2556
31/12/2567
533
3031596375
0103547041511
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเกษม โกลแอนด์ ไดมอนด์
24/22 ซ. เพชรเกษม 112 ย. - ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/05/2556
31/12/2567
534
3035440025
0515555000711
บริษัท อาร์ จี เอ ไดมอนด์ จำกัด
10 ซ. - ย. - ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2556
31/12/2567
535
3033051384
0105551050270
บริษัท ชริราม เอ็กซ์ปอร์ตส์ จำกัด
66/20 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2556
31/12/2568
536
3030274106
0105544045177
บริษัท อัล ฮาราม เจมส์ จำกัด
919/529 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2556
31/12/2567
537
3033093155
0125551006408
บริษัท จีเวลรี่ ครีเอชั่นส์ จำกัด
122 ซ. - ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2567
538
3101920376
0105533141676
บริษัท ไดกร๊าฟ (ประเทศไทย) จำกัด
322/30 ซ. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ห้อง เอ ย. - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2567
539
3034997810
0105555043120
บริษัท จีดีแอล จิวเวลรี่ จำกัด
15 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2556
31/12/2567
540
3033992199
0115553008378
บริษัท อาร์เอเอส โซลูชั่น จำกัด
110 ซ. ปราโมทย์ 3 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2556
31/12/2567
541
3035067345
0105555065794
บริษัท มัลติ เวิลด์ เจมส์ แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
352/21 ซ. กรุงธนบุรี 4 ชั้น 2 ย. - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/07/2556
31/12/2567
542
3035449332
0105555168305
บริษัท เนวิล เจมส์ จำกัด
1249/103 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง บี ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2567
543
3035535110
0105555186761
บริษัท เดียม อินเตอร์ (ไทย) จำกัด
4-6 ซ. มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้น 5 ห้อง 505 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2567
544
3031621404
0105547161208
บริษัท ลิมร่า เจมส์ จำกัด
388 ซ. อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 603 เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2556
31/12/2567
545
3031562363
0105547134758
บริษัท ไอเบ็คซ์ พรีซีชั่น จำกัด
41/15-17 ซ. สีลม 19 อาคารมณีทรัพย์1 ชั้น 3 ห้อง 303-304 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2556
31/12/2567
546
3035691816
0105556040680
บริษัท จาปิต้า จิวเวลรี่ แมนูเฟคเจอเรอส์ จำกัด
42/4-5 ซ. สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ย. - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2556
31/12/2567
547
3035361436
0105555147294
บริษัท ยู.บี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1249/218 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง เอ ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/08/2556
31/12/2567
548
3011362204
0105536141049
บริษัท นิว เวิลด์ เจมส์ จำกัด
1249/144 ซ. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ย. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2556
31/12/2567
549
3011699294
0105539019619
บริษัท เย็มส์ อาร์ อัส จำกัด
919/276 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2556
31/12/2567
550
3031563353
0105547136351
บริษัท จูเวลอาร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
16/23 ซ. ลุงสอง ย. - ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2567
551
3035415610
0105555160622
บริษัท มัลคา-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด
919/6 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2567
552
3034875927
0105555015541
บริษัท ดีพี กรุ๊ป แอนด์ บราเทอร์ส จำกัด
919/353 ซ. อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั่น28 ย. - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2556
31/12/2567
553
3011958841
0105541059266
บริษัท เอวา แฟคตอรี่ จำกัด
4 ซ. กรุงธนบุรี 5 ย. - ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
27/09/2556
25/09/2567
554
3035510001
0125555025466
บริษัท เจ.อาร์. แอนด์ บี ไทยจิวเวลรี่ จำกัด
125/303 ซ. - ย. - ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2556
31/12/2567
555
3021024130
0105542045382
บริษัท ริชาร์ป เจมส์ จำกัด
181/19 ซ. - ย. - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2567
556
3011982549