เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรภาค 7

ยินดีต้อนรับภาษีอิเล็กทรอนิกส์Facebook  สำนักงานสรรพากรภาค 7Facebook  สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน

ภาพข่าวและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน

สำนักงานสรรพากรภาค 7 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการภาษี โครงการ “รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้” ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร (อาคาร 100 ปี)

สำนักงานสรรพากรภาค 7 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการภาษี โครงการ “รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธุ์แท้” ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร (อาคาร 100 ปี)

โครงการฝึกอบรม รู้ทันเป็นต่อข้อกฎหมาย หลักสูตร “การเร่งรัด และดำเนินคดีทางภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานนิติการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 ถึงวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องมณีน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรม รู้ทันเป็นต่อข้อกฎหมาย หลักสูตร “การเร่งรัด และดำเนินคดีทางภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานนิติการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 ถึงวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องมณีน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL จำนวน 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7

สำนักงานสรรพากรภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL จำนวน 3 วันทำการ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Branch Office (SBO) ผ่านระบบ Telepresence รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Branch Office (SBO) ผ่านระบบ Telepresence รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพากรภาค 7

ปรับปรุงล่าสุด: 25-08-2021