เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรภาค 11

ยินดีต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ตัวแทนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 11  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ตัวแทนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรภาค 11 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรรพากรภาค ๑๑ และทีมงาน Villa dataClick ! รับโล่รางวัลนวัตกรรมของกรมสรรพากร ๒๕๖๔

สรรพากรภาค ๑๑ และทีมงาน Villa dataClick ! รับโล่รางวัลนวัตกรรมของกรมสรรพากร ๒๕๖๔

สรรพากรภาค  ๑๑ ตรวจราชการ สท.ระนอง และหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการ ฯ ๒๕๖๕

สรรพากรภาค ๑๑ ตรวจราชการ สท.ระนอง และหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการ ฯ ๒๕๖๕

สรรพากรภาค ๑๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานค้าง สท.สุราษฎร์ธานี ๒

สรรพากรภาค ๑๑ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานค้าง สท.สุราษฎร์ธานี ๒

สรรพากรภาค ๑๑ พร้อมคณะตรวจราชการ สท.ชุมพร และหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการ ฯ ๒๕๖๕

สรรพากรภาค ๑๑ พร้อมคณะตรวจราชการ สท.ชุมพร และหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการ ฯ ๒๕๖๕

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022