เมนูปิด

 :

Untitled Document
 
มาตรการภาษีที่น่าสนใจ
 
รายการช่องวัน/เวลา/ออกอากาศการรับชมรายการ
Hard Topic "ปรับโครงสร้างภาษีมนุษย์เงินเดือน...ใครได้"Money Channel22 เม.ย.2559
เวลา 13.00 น.-13.30 น.
https://www.youtube.com/embed/0tH0B69ja78
ขยายข่าว : แจกถ้วนหน้า...คืนความสุขประชาชนTNN 2420 เม.ย.2559
เวลา 19.05 น.-19.55 น.
https://www.youtube.com/embed/s8FSTGN66bM
เดินหน้าประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ6 เม.ย.2559
เวลา 18.00 น.-18.20 น.
https://www.youtube.com/embed/nXWN8rOBdsI
Hardcore "มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงสงกรานต์"55 เม.ย.2559
เวลา 18.00 น.-18.30 น.
https://www.youtube.com/embed/zLOEwSc8z_s
รายการรวยหุ้น "มาตรการลดหย่อนภาษีช่วงสงกรานต์"54 เม.ย.2559
เวลา 10.45 น.-11.00 น.
https://www.youtube.com/embed/dJcejQcwjs0
สัมมนาเรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี" รอบสำนักงานบัญชีRD Channel14 มี.ค.2559
เวลา 08.30 น.-16.00 น.
https://www.youtube.com/embed/WWYoZQSsfdI
สัมมนาเรื่อง มาตรการบัญชีชุดเดียว "ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตาม พรก. ยกเว้นฯ 2558"RD Channel1 มี.ค.2559
เวลา 08.30 น.-16.00 น.
https://www.youtube.com/embed/74WlqrQ8XLw
https://www.youtube.com/embed/UNJapCqNdXw
https://www.youtube.com/embed/SVboRA5qzWk
https://www.youtube.com/embed/nKkGuY6zSHo
เจาะข่าวเด่น "บัญชีเล่มเดียว เปลี่ยนระบบภาษีทั้งประเทศ"31 มี.ค.2559
เวลา 17.10 น.-17.30 น.
https://www.youtube.com/embed/GD-m3bLKacw
 
 
การให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs ในรายการโทรทัศน์
 
ที่รายการช่องวัน/เวลา/ออกอากาศการรับชมรายการ
1เดินหน้าประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ27 ม.ค.2559
เวลา 18.00 น.-18.20 น.
https://www.youtube.com/embed/tM9rXKYVv90
2จับประเด็นข่าวร้อน521 ม.ค.2559
เวลา 21.50 น.-22.10 น.
https://www.youtube.com/embed/63TLvrVz3iE
3ตอบโจทย์ SMEทรูวิชั่น SD 49
HD 570
20 ม.ค.2559
เวลา 20.00 น.-20.50 น.
https://www.youtube.com/embed/kAudx0i96bk
https://www.youtube.com/embed/LsYbrZTlw4g
https://www.youtube.com/embed/81mqJfYYvms
https://www.youtube.com/embed/lIgxjtvXQng
4เจาะข่าวเด่น
กับสรยุทธ
319 ม.ค.2559
เวลา 17.10 น.-17.30 น.
https://www.youtube.com/watch?v=HceWgBWdEP4&feature=youtu.be
5เดินหน้าประชารัฐ1114 ม.ค.2559
เวลา 21.00 น.-21.50 น.
https://www.youtube.com/embed/Y_oDGBDKhcQ
 
การสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
 
ที่หัวข้อการสัมมนากลุ่มเป้าหมายวันที่จัดสัมมนา
และความยาว
การรับชมเอกสารประกอบการสัมมนา
1เรื่องมาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้น และการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับ SMEsสำนักงานบัญชี/
ผู้สอบบัญชี
15 ม.ค.2559
(1.30 ชั่วโมง)
https://www.youtube.com/embed/94z8Y4VKKbE
https://www.youtube.com/embed/bg1w7YU28zw
https://www.youtube.com/embed/-UT1qiGrW40
http://www.rd.go.th/fileadmin/download/parajkamnod210159.ppt
2เรื่อง SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุด จากการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไรผู้ประกอบการ SMEs19 - 22 ม.ค.2559
(1.30 ชั่วโมง)
https://www.youtube.com/embed/RxkpYhJ0Mus
https://www.youtube.com/embed/QX44DGBLC-k
http://www.rd.go.th/fileadmin/download/parajkamnod210159.ppt
3

3 หน่วยงาน ร่วมแถลงข่าวยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว

สำนักงานบัญชี/
ผู้สอบบัญชี
12 ก.พ. 2559
(32 นาที)
https://www.youtube.com/embed/dMzgsy7GF9k 
4

ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ 2558

สำนักงานบัญชี/
ผู้สอบบัญชี
1 มี.ค. 2559
(1.30 ชั่วโมง)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFeUaLZBS1sYX8YOFESlJtIRIGTfbKjPhttp://www.rd.go.th/fileadmin/download/sme/1revised_040359.pdf
http://www.rd.go.th/fileadmin/download/sme/2revisedbyNC_040359.pdf
5

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

สำนักงานบัญชี14 มี.ค. 2559
(3.23 ชั่วโมง)
https://www.youtube.com/embed/WWYoZQSsfdI 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-04-2016