เมนูปิด
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย               เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของ ปี พ.ศ. 2548 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

( บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ )

ประเทศ
สกุลเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย

สหรัฐอเมริกา

ดอลลาร์

40.8852
41.1746

สหราชอาณาจักร

ปอนด์สเตอร์ลิง

70.3486
71.1575

ยูโร

ยูโร

48.3235
48.9498

ญี่ปุ่น

เยน (100)

34.5954
35.1085

ฮ่องกง

ดอลลาร์

5.2571
5.3220

มาเลเซีย

ริงกิต

10.5896
11.1282

สิงคโปร์

ดอลลาร์

24.4521
24.8344

บรูไน

ดอลลาร์

24.3663
24.9032

ฟิลิปปินส์

เปโซ

0.7596
0.7876

อินโดนีเซีย

รูเปีย (1000)

3.8676
4.4661

อินเดีย

รูปี

0.8519
0.9569

สวิสเซอร์แลนด์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์

31.0340
31.4584

ออสเตรเลีย

ดอลลาร์

29.7984
30.3566

นิวซีแลนด์

ดอลลาร์

27.8059
28.3340

ปากีสถาน

รูปี

0.6623
0.7142

แคนาดา

ดอลลาร์

34.9956
35.5259

สวีเดน

โครนา

5.1176
5.2002

เดนมาร์ก

โครน

6.4788
6.5706

นอร์เวย์

โครน

6.0153
6.1000

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรนมินบิ

5.0201
5.1041

เม็กซิโก

( นิว ) เปโซ

3.8350
3.8622

สหภาพแอฟริกาใต้

แรนด์

6.4653
6.5111

พม่า

จัค

6.3684
6.4135

เกาหลีใต้

วอน

0.0405
0.0408

ไต้หวัน

ดอลลาร์

1.2444
1.2532

คูเวต

ดีนาร์

139.9699
140.9606

ซาอุดีอาระเบีย

เรียล

10.9024
10.9796

สหรัฐอาหรับ

ดีแรห์ม

11.1319
11.2107

บังกลาเทศ

ตากา

0.6176
0.6220

สาธารณรัฐเชก

คราวน์

1.6749
1.6867

กัมพูชา

เรียล

0.0102
0.0103

คีนยา

ชิลลิ่ง

0.5635
0.5675

สาธารณรัฐประชาชนลาว

กีบ

0.0039
0.0040

รัสเซีย

รูเบิล

1.4206
1.4307

เวียตนาม

ดอง

0.0026
0.0026

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ . ศ . 2549

(นางสาวโมรีรัตน์ บุญญาศิริ)
นิติกร 9 ชช. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012