เมนูปิด

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center)

โทร. 1161 (20 คู่สาย)

ให้บริการข้อมูลสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. (ไม่พักกลางวัน)

 

ที่ตั้ง

เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้น 16 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-12-2020