เมนูปิด

ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี 2561 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187)

ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี 2561
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187)

ลำดับ ตราบุหรี่ (Brand) ชนิด (Type ) ราคา (บาท) (Price (Baht)) วันที่เริ่มใช้ (Eeffective Date)
1 Blue Range สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 มิถุนายน 2561
2 Blue Range สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 มิถุนายน 2561
3 L&M แอล แอนด์ เอ็ม L&M 7.1 แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 (ทุกตัว) 60.00 1 กรกฎาคม 2561
4 L&M แอล แอนด์ เอ็ม L&M NORMAL KS คิงไซซ์ (ทุกตัว) 99.00 1 กรกฎาคม 2561
5 Marlboro-มาร์ลโบโร ML ARCTIC BLACK อาร์กติก แบล็ค 165.00 1 กรกฎาคม 2561
6 Marlboro-มาร์ลโบโร ML BLACK2 แบล็ค ทู 145.00 1 กรกฎาคม 2561
7 Marlboro-มาร์ลโบโร ML NORMAL KS คิงไซซ์(ทุกตัว) 145.00 1 กรกฎาคม 2561
8 Marlboro-มาร์ลโบโร ML SE7EN เซเว่น(ทุกตัว) 115.00 1 กรกฎาคม 2561
9 Marlboro-มาร์ลโบโร PURPLE เพอร์เพิ่ล 165.00 1 กรกฎาคม 2561
10 Stallion V8 สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 มิถุนายน 2561
11 Stallion V8 สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 มิถุนายน 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-06-2020