เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง
สถานที่ทำการ      
338 อาคาร A โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2276-0056 - 65
โทรสาร 0-2276-0044 - 46
รถประจำทาง    สาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179
ปอ. 73, 73ก, 136, 137, 185, 514, 517, 528, 529
รถตู้ อ.ส.ม.ท.-รังสิต, อ.ส.ม.ท.-สนามบินน้ำ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง
     
ที่ตั้ง 731 อาคาร พี.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2640-5618-20 โทรสาร 0-2640-5616
     
การเดินทาง รถประจำทางที่ผ่าน ปอ. 73, 73ก, 168, 171, 514, ปอ.พ.4

เปิดดูแผนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง

ปรับปรุงล่าสุด: 26-10-2021