เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
สถานที่ทำการ      
เลขที่ 1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 และ 12
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทร. 0-2316-2350 - 5
โทรสาร 0-2751-4053 - 4
รถประจำทาง    
สาย 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 552, 365, 1141

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา
     
ที่ตั้ง เลขที่ 1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-2316-2356 - 7 โทรสาร 0-2751-4067
     
การเดินทาง
รถประจำทาง สาย 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 207, 552, 365, 1141

ดูแผนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา

ปรับปรุงล่าสุด: 26-10-2021