เมนูปิด

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
สถานที่ทำการ        
เลขที่ 2154 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2514-3605-19 
โทรสาร. 0-2514-3585
รถประจำทาง    สาย 8, 96
ปอ. 44, 145, 502


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง
     
ที่ตั้ง เลขที่ 2154 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์ โทร 0-2514-3605-19 โทรสาร 0-2514-3585
     
การเดินทาง รถประจำทางที่ผ่าน สาย 8, 44, 73ก, 92, 96, 137, 151, 156, 178
ปอ. 44, 73ก, 92, 126, 137, 145, 172, 502, 514

ปรับปรุงล่าสุด: 14-03-2023