เมนูปิด
Untitled Document

คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานแบบพิมพ์

ลำดับที่ปัญหาวิธีแก้ไข / บอกกล่าว
1.ไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้และ ICON เป็นรูปมือ แบบพิมพ์นั้นยังอยู่ในระหว่างการจัดทำ แต่สามารถ Download ไปใช้แทนแบบพิมพ์กระดาษได้
2.ไม่สามารถ Copy ข้อความที่พิมพ์ในแบบ แล้วเอาไปใช้กับ MS Word หรือ MS Excel ได้มีการพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่เหมือนกันกับแบบที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ และไม่อนุญาตให้นำไปพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ให้ Download
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2020