เมนูปิด

คำแนะนำในการ Download แบบพิมพ์

ไฟล์นามสกุล .pdf

 

ไฟล์นามสกุล .zip

 1. ทำการดาวน์โหลด File .zip มาเก็บไว้ในเครื่อง
 2. เมื่อจะทำการ Unzip ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ชื่อไฟล์ .zip ที่ดาวน์โหลดไว้แล้ว
 3. โปรแกรม Winzip จะให้ระบุ ไดเรคทอรีที่ต้องการเก็บไฟล์ที่เรากำลัง Unzip เช่น c: หรือไดเรคทอรีอื่น

ดูตัวอย่างขั้นตอน การ Download File.zip,Unzip

** ถ้าเครื่องไม่มีโปรแกรม WinZip จะไม่สามารถ Unzip ได้

 

ไฟล์นามสกุล .html

ก่อนพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี .html หรือ . htm ต้องตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ตามวิธีการดังต่อไปนี้

การตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี (ไฟล์ประเภท .html และ .htm) คลิกเมนู File แล้วเลือกหัวข้อ Page Setup...

 1. เลือกขนาดกระดาษเป็น A4
 2. ให้ลบข้อความในช่อง Header และ Footer ออก
 3. เลือกแนวกระดาษให้เป็น
  >> Portrait สำหรับแบบพิมพ์ที่เป็นแนวตั้ง
  >> Landscape สำหรับแบบพิมพ์ที่เป็นแนวนอน
 4. ส่วนของขอบกระดาษ(Margins) ให้ตั้งค่าเป็น 0 mm. ทั้ง 4 ช่อง
 5. คลิกปุ่ม OK เพื่อเก็บค่าหน้ากระดาษที่ตั้งใหม่ แล้วปิดหน้าจอคำแนะนำโดยคลิกปุ่มกากบาทที่มุมบนขวา

ดูตัวอย่างขั้นตอนการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2020