เมนูปิด
รายงาน : ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี ประจำปี  2558
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 187)
ลำดับตราบุหรี่ (Brand)ชนิด (Type )ราคา (บาท) (Price (Baht))วันที่เริ่มใช้
(Eeffective Date)
1 กรองทิพย์                         รสอเมริกัน 55.00 1 พฤษภาคม 2558
2 กรองทิพย์ 90                         67.00 1 พฤษภาคม 2558
3 กรุงทอง 33                         60.00 1 พฤษภาคม 2558
4 กรุงทอง 90                         67.00 1 พฤษภาคม 2558
5 เกล็ดทอง 33                         43.00 1 พฤษภาคม 2558
6 เบรก( Break)                         ซอง 42.00 1 เมษายน 2558
7 โบนัส กรีน ( BONUS GREEN )                         ซอง 30.00 1 กรกฎาคม 2558
8 โบนัส เรด ( BONUS RED )                         ซอง 30.00 1 กรกฎาคม 2558
9 พระจันทร์ 33                         43.00 1 พฤษภาคม 2558
10 เพลย์ออฟ                         36.00 1 กันยายน 2558
11 เพลย์ออฟ (Playoff)                         40.00 1 ธันวาคม 2558
12 รยส.90                         67.00 1 พฤษภาคม 2558
13 รอยัลฯ90                         เดอลุกซ์ 86.00 1 พฤษภาคม 2558
14 สามิต 90                         67.00 1 พฤษภาคม 2558
15 สายฝน 90                         67.00 1 พฤษภาคม 2558
16 เอสเซ่ (ESSE)                         ซอง 100.00 1 เมษายน 2558
17 แอสโตร พรีม่า กรีน                         ซองอ่อน 38.00 1 กรกฎาคม 2558
18 แอสโตร พรีม่า เรด                         ซองอ่อน 38.00 1 กรกฎาคม 2558
19 ไอสกอร์ (iScore)                         ซอง 40.00 1 เมษายน 2558
20 ไอสกอร์ บลู(iSCORE BLUE BOX)                         ซอง 45.00 1 สิงหาคม 2558
21 Blue Range                         สีแดง ซองอ่อน 33.00 1 มิถุนายน 2558
22 Blue Range                         สีเขียว ซองอ่อน 33.00 1 มิถุนายน 2558
23 Bond Street- บอนด์ สตรีท                         Green 7.1 SP - บอนด์ สตรีท เขียว 7.1 ซองอ่อน 42.00 1 ตุลาคม 2558
24 Bond Street-บอนด์ สตรีท                         Red 7.1SP-บอนด์ สตรีท แดง 7.1 ซองอ่อน 42.00 1 ตุลาคม 2558
25 EUR-GREEN                         ซองอ่อน 30.00 1 กันยายน 2558
26 EUR-RED                         ซองอ่อน 30.00 1 กันยายน 2558
27 GOAL                         ซองแดง 35.00 1 พฤษภาคม 2558
28 GOAL                         ซองเขียว 35.00 1 พฤษภาคม 2558
29 KRONG THIP 7.1                         ซองแดง 51.03 1 พฤษภาคม 2558
30 KRONG THIP 7.1                         ซองเขียว 51.03 1 พฤษภาคม 2558
31 L&M-แอล แอนด์ เอ็ม                         L&M Normal KS- คิงไซซ์(ทุกตัว) 68.00 1 เมษายน 2558
32 L&M-แอล แอนด์ เอ็ม                         L&M Black Storm MNT King Size 68.00 1 เมษายน 2558
33 L&M-แอล แอนด์ เอ็ม                         L&M 7.1 mm-แอล แอนด์ เอ็ม 7.1 มม. 57.00 1 เมษายน 2558
34 Marlbolo-มาร์ลโบโร                         ML X Fusion King Size 132.00 1 เมษายน 2558
35 Marlbolo-มาร์ลโบโร                         ML7.1mm-มาร์ลโบโร7.1 มม. 78.00 1 เมษายน 2558
36 Marlbolo-มาร์ลโบโร                         ML Arctic Black MNT King Size 132.00 1 เมษายน 2558
37 Marlbolo-มาร์ลโบโร                         ML Black-แบล็ค 95.00 1 เมษายน 2558
38 Marlbolo-มาร์ลโบโร                         ML Nomal KS-คิงไซซ์(ทุกตัว) 95.00 1 เมษายน 2558
39 Mevius                         original blue 98.00 1 กรกฎาคม 2558
40 Mevius                         sky blue 98.00 1 กรกฎาคม 2558
41 Mevius                         wind blue 98.00 1 กรกฎาคม 2558
42 Mevius                         nordic 98.00 1 กรกฎาคม 2558
43 Mevius                         crystal green 98.00 1 กรกฎาคม 2558
44 Mevius                         Option 132.00 1 กรกฎาคม 2558
45 SMS                         ซองสีเขียว 40.00 1 พฤษภาคม 2558
46 SMS                         ซองสีแดง 40.00 1 พฤษภาคม 2558
47 Stallion V8                         สีแดง ซองอ่อน 55.00 1 มกราคม 2558
48 Stallion V8                         สีเขียว ซองอ่อน 55.00 1 มกราคม 2558
59 Winston                         Compact Red 57.00 1 กรกฎาคม 2558
50 Winston                         Blue 68.00 1 กรกฎาคม 2558
51 Winston                         Green box 68.00 1 กรกฎาคม 2558
52 Winston                         Classcic 68.00 1 กรกฎาคม 2558
53 Winston                         compact blue 57.00 1 กรกฎาคม 2558
54 Winston                         copact green 57.00 1 กรกฎาคม 2558
55 WONDER                         รสอเมริกัน 49.00 1 พฤษภาคม 2558
56 WONDER                         รสเมนทอล 49.00 1 พฤษภาคม 2558
 
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรต ประจำปี  2561  2560  2559  2558  2557  2556

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2018