เมนูปิด
รายการ
 
icon like  การให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs
 
ภาษีใหม่
ภาษีมรดก Part.1ภาษีมรดก Part.1ภาษีมรดก Part.2ภาษีมรดก Part.2
 
เพื่อสังคม
award2015รางวัล ปปช.RD GO CAMPUS RSURD GO CAMPUS รุ่น 6 ม.รังสิต
RD GO CAMPUS SPURD GO CAMPUS รุ่น 6 ม.ศรีปทุมRD GO CAMPUS UTCCRD GO CAMPUS รุ่น 6 ม.หอการค้าไทย
RD GO CAMPUS BURD GO CAMPUS รุ่น 5 ม.กรุงเทพ

 

 

 

 

รายการ

 

สื่อเผยแพร่        
 การจดทะเบียนพาณิชย์และภาษี (New Start-Up)
การจดทะเบียนพาณิชย์และภาษี (New Start-Up)
  National e-Payment
National e-Payment
 อธิบดีกรมสรรพากร สัมภาษณ์เรื่อง National e-payment ในรายการ BUSINESS SMART
อธิบดีกรมสรรพากร สัมภาษณ์เรื่อง National e-payment ในรายการ BUSINESS SMART
 ภาษี...เรื่องง่ายๆ ตอน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMEs และ Start up
ภาษี...เรื่องง่ายๆ ตอน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SMEs และ Start up
 
 ภาษี...เรื่องง่ายๆ ตอน ปีทองของการลงทุน
ภาษี...เรื่องง่ายๆ ตอน ปีทองของการลงทุน
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภาษีสรรพากร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับภาษีสรรพากร
 เรียงความเรื่องภาษี
เรียงความเรื่องภาษี
   
หนังสั้น        
 หวนคืน
หวนคืน
 ผู้พิทักษ์
ผู้พิทักษ์
 4 Brother
4 Brother
 A Driver
A Driver
 
 หน้าที่ขาด
หน้าที่ขาด
 The Imitation
The Imitation
     
        
 ภาษีสรรพาากร เสริมสร้างความเสมอภาคชาย-หญิง
ภาษีสรรพาากร เสริมสร้างความเสมอภาคชาย-หญิง
       
        
 แนะนำกรมสรรพากร version ใหม่
แนะนำกรมสรรพากร version ใหม่
 เลขประจำตัว 13 หลัก
เลขประจำตัว 13 หลัก
 รณรงค์เสียภาษี
รณรงค์เสียภาษี
 ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต
 
 พ่อดีสอนลูก
พ่อดีสอนลูก
 พ่อดีสอนลูก
ส่งต่อความดี
 คลินิกภาษี
คลินิคภาษี
 rdsmarttax
RD smart tax Application
 
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 26-09-2017