เมนูปิด

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมสรรพากร

เดือน / ปี

รายเดือน

Page View

Unique IP

Unique Session

Totals

37,591,316

4,475,026

17,785,196

ธันวาคม 2563

1,567,366

144,610

696,795

พฤศจิกายน 2563

1,510,015

146,659

698,377

ตุลาคม 2563

1,829,023

172,245

819,573

กันยายน 2563

2,624,515

270,073

1,125,964

สิงหาคม 2563

3,277,169

391,458

1,422,988

กรกฎาคม 2563

2,633,554

233,897

968,612

มิถุนายน 2563

2,805,579

367,411

1,221,040

พฤษภาคม 2563

3,119,241

408,539

1,351,492

เมษายน 2563

3,484,998

515,280

1,689,357

มีนาคม 2563

5,299,358

663,182

2,757,792

กุมภาพันธ์ 2563

5,589,521

658,893

3,028,834

มกราคม 2563

3,850,977

502,779

2,004,372

สามารถดูรายละเอียดรายเดือน ได้โดยคลิกเดือนที่ต้องการ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-02-2024