เมนูปิด

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมสรรพากร

สถิติรายเดือน ปี 2566

เดือน / ปี รายเดือน
Page View Total User
Totals63,482,50313,479,050
ธันวาคม3,407,381714,636
พฤศจิกายน3,378,485646,338
ตุลาคม3,433,250625,561
กันยายน3,634,668697,226
สิงหาคม3,586,694698,116
กรกฎาคม3,713,802715,793
มิถุนายน4,909,538830,940
พฤษภาคม5,104,277989,378
เมษายน5,276,5901,374,171
มีนาคม8,364,6942,141,131
กุมภาพันธ์9,211,9872,164,771
มกราคม9,461,1371,880,989

(ข้อมูลจาก Google Analytics)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2024