เมนูปิด
ภาค 12 (Region 12)
ภาค 12 (Region 12)Songkhla 2พื้นที่ภาค 12SatunTrangYalaNarathiwatพื้นที่ภาค 12Songkhla 1PattaniPhatthalung
 
   
สำนักงานสรรพากรภาค 12
878 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0-7427-3800
โทรสาร 0-7427-3862 - 3

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021