เมนูปิด
ภาค 8 (Region 8)
ภาค 8 (Region 8)Chiang Mai 1NanChiang RaiMae Hong SonChiang Mai 2LamphunPhraeLampangPhayao
 
   
สำนักงานสรรพากรภาค 8
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5311-2363 - 5, 0-5311-2368 - 70, 0-5311-2373, 0-5311-2426
โทรสาร 0-5311-2359

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021