ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ITA
bullet
space
space
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
bullet
space
space
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
bullet
space
space
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
bullet
space
space
ผลการจัดเก็บภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
bullet
space
space
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
bullet
space
space
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
bullet
space
space
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
bullet
space
space
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
bullet
space
space
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
bullet
space
space
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
bullet
space
space
Web Services
bullet
space
space
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
bullet
space
space
:: หลักเกณฑ์การยื่นขอมีเลขประจำตัว
   ซอฟต์แวร์เฮ้าส์
:: แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตาม
   มาตรฐานของกรมสรรพากร
:: Download แบบฟอร์มแจ้งยืนยันข้อมูล
   การดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์
 
     
           ด้วยกรมสรรพากรได้ปรับปรุงข้อมูลและสถานะของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ที่เผยแพร่ อยู่บนเว็บไซต์กรมสรรพากรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้มีหนังสือขอความร่วมมือในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ไปแล้วนั้น
           หากผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์รายใดยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการซอฟต์แวร์เฮ้าส์ให้กรมสรรพากรทราบ สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำส่งไปยัง “กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” เพื่อดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป
(ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการสำรวจผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เอ้าส์ เดือนมกราคม 2560)
           ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน มา ณ โอกาสนี้
[ แบบฟอร์มแจ้งยืนยันข้อมูลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ]
clear-gif
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบกิจการที่จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โทร. 02-272-9799, 02-272-8551
clear-gif
Last update : Tuesday, September 15, 2020

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161