เมนูปิด
รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์หลักเกณฑ์ซอฟต์แวร์ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 643 /2556

- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543
(แก้ไขเพิ่มเติม โดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.643/2556)
แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร
รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์
เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร (จัดเรียงลำดับตามชื่อ)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16 พฤษภาคม  2557
soft
ลำดับที่ชื่อผู้ประกอบการเลขประจำตัว
1บริษัทเคร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด0001
2บริษัทกริฟฟอน จำกัด0002
3บริษัทโกลเดนเกท คอมพิวเตอร์ จำกัด0003
4บริษัทครีเอ็นเทค จำกัด0004
5บริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด0005
6บริษัทคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด0006
7บริษัทคอมพิวเตอร์ พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด0007
8บริษัทคอมพิวเตอร์ อินทิเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด0008
9บริษัทคอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด0009
10บริษัทคอมพิวเตอร์แมน จำกัด0010
11บริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด0011
12บริษัทคอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด0012
13บริษัทคิวอาร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด0013
14บริษัทบิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด0014
15บริษัทคูเปอร์ แอนด์ ลีแบรนด์ แอสโซซิเอท จำกัด0015
16บริษัทเค วี เค จำกัด0016
17บริษัทเคล็กสเพิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด0017
18บริษัทเคี่ยนหงวน คอมเมอร์เชียน จำกัด0018
19บริษัทจักรวาล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด0019
20บริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)0020
21บริษัทซอฟต์ ซิสเต็มส์ จำกัด0021
22บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด0022
23บริษัทซอฟต์เวฟ จำกัด0023
24บริษัทซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด0024
25บริษัทซอฟท์แวร์ มิชชั่น จำกัด0025
26บริษัทซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด0026
27บริษัทซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด0027
28บริษัทซินเนอร์จิเนียริ่ง จำกัด0028
29บริษัทซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด0029
30บริษัทซีโนบริต จำกัด0030
31บริษัทซิโนเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด0031
32บริษัทซี ดี จี ซิสเต็มส์ จำกัด0032
33บริษัทซี พี ซิสเต็มส์ จำกัด0033
34บริษัทซีคอม จำกัด0034
35บริษัทซีเอช อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด0035
36บริษัทซีเอสเอสแอล จำกัด0036
37บริษัทอินฟอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด0037
38บริษัทดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด0038
39บริษัทเดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด0039
40บริษัทดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)0040
41บริษัทดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด0041
42บริษัทดิจิตอล อีควิบเม้นท์ จำกัด0042
43บริษัทดีทีซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด0043
44บริษัทเดอะแวลลู ดาต้า จำกัด0044
45บริษัทไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด0045
46บริษัททาส์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด0046
47บริษัทที ไอ เอส คอนซัลแทนส์จำกัด0047
48บริษัททีแอนด์เอฟ บิวซิเนส จำกัด0048
49บริษัทเทคแคร์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด0049
50บริษัทเทคโนโลยี สโตร์ จำกัด0050
51บริษัทเทคโนโลยี่ซัพพลาย จำกัด0051
52บริษัทไทยซอฟท์ จำกัด0052
53บริษัทไทยสตาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด0053
54บริษัทไทยสแตนดาร์ด โซลูชั่น จำกัด0054
55บริษัทไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด0055
56บริษัทไทยแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด0056
57บริษัทธรรมนิติคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด0057
58บริษัทนีโอ ซิสเต็มส์ จำกัด0058
59บริษัทเน็ทสยาม จำกัด0059
60บริษัทโนว์บอท จำกัด0060
61บริษัทบลิสเวย์ เอ็ม.ไอ.เอส จำกัด0061
62บริษัทบอร์ดเวย์ เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด0062
63บริษัทบางกอกดาต้าเซนเตอร์จำกัด0063
64บริษัทบางกอกอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด0064
65บริษัทบิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด0065
66บริษัทบิซิเนส ซอฟต์ จำกัด0066
67บริษัทบิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด0067
68บริษัทบี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0068
69บริษัทบีมอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0069
70บริษัทเบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัด0070
71บริษัทเบสท์ คอมพิวเตอร์ คลีนิค จำกัด0071
72บริษัทไบท์เบรน จำกัด0072
73บริษัทโปร-ลายน์ จำกัด0073
74บริษัทโปรซอฟท์ จำกัด0074
75บริษัทโปรเซสเซอร์ กรุ๊ป จำกัด0075
76บริษัทโปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด0076
77บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เมนทิเนนซ์เซอร์วิส จำกัด0077
78บริษัทพรอมมิส ยู จำกัด0078
79บริษัทพี.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด0079
80บริษัทพีซีเบรน จำกัด0080
81บริษัทเพสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0081
82บริษัทฟาอีส คอมพิวเตอร์ จำกัด0082
83บริษัทฟินลายน์ จำกัด0083
84บริษัทฟูจิสึ ซิสเต็มส์ บิซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด0084
85บริษัทเฟลโลว์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0085
86บริษัทโฟร์ ซิสเต็มส์ จำกัด0086
87บริษัทโฟร์ ซีส์ ซัพพลาย จำกัด0087
88บริษัทเมดิซอฟท์ จำกัด0088
89บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)0089
90บริษัทแมสเวอลด์ จำกัด0090
91บริษัทแม็กซ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด0091
92บริษัทไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0092
93บริษัทไมโครเอ็กซ์ จำกัด0093
94บริษัทไมโครเฮ้าส์ จำกัด0094
95บริษัทยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ จำกัด0095
96บริษัทเยนเนอรัล ดาต้า จำกัด0096
97บริษัทรอม แอนด์ แรม โอเอสซิสเต็มส์ จำกัด0097
98บริษัทโรส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด0098
99บริษัทลอจิค จำกัด0099
100บริษัทล็อคเลย์ พลับลิค จำกัด0100
101บริษัทวรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0101
102บริษัทวี.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด0102
103บริษัทเวิลด์ซอฟต์ จำกัด0103
104บริษัทแวง (ประเทศไทย) จำกัด0104
105บริษัทสยาม ยูนิซิส จำกัด0105
106บริษัทสบายมาก จำกัด0106
107บริษัทสยามออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด0107
108บริษัทสยามเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด0108
109บริษัทสยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด0109
110บริษัทสระบุรี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด0110
111บริษัทสหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด0111
112บริษัทสเปคไทย จำกัด0112
113บริษัทออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด0113
114บริษัทออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด0114
115บริษัทออสมัน คอร์ป จำกัด0115
116บริษัทออโตเมชั่น อิเล็คทริค จำกัด0116
117บริษัทอัลติเมท คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด0117
118บริษัทอาร์แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด0118
119บริษัทอินตาคอน คอมพิวเตอร์ จำกัด0119
120บริษัทอินฟอร์เมชั่นดีเวลอปเม้นท์ จำกัด0120
121บริษัทอินฟอร์เมชั่นแอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด0121
122บริษัทอินเกรส (ประเทศไทย) จำกัด0122
123บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด0123
124บริษัทอินเตอร์เชนจ์ จำกัด0124
125บริษัทอินเตอร์เนชั่นส์ ซิสเต็มส์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด0125
126บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด0126
127บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์แฟคทอรี่ จำกัด0127
128บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง พับลิค จำกัด0128
129บริษัทอินเทลลิเจนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด0129
130บริษัทอินโนเวทิฟ เทคโนโลยี จำกัด0130
131บริษัทอีพอส จำกัด0131
132บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด0132
133บริษัทอุบลโอเอเซ็นเตอร์ จำกัด0133
134บริษัทเอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0134
135บริษัทเอกปัญญา จำกัด0135
136บริษัทเอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด0136
137บริษัทอเมริกัน อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด0137
138บริษัทเอลพิส แม็คโปร จำกัด0138
139บริษัทเอส ที ดาต้า เน็ทเวิร์ค จำกัด0139
140บริษัทเอส ที เค คอมพิวเตอร์ จำกัด0140
141บริษัทเอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด0141
142บริษัทเอสเอสบี กรุงเทพฯ จำกัด0142
143บริษัทเอเชีย ซีดี (ประเทศไทย) จำกัด0143
144บริษัทเอเอสพีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด0144
145บริษัทเอ็ม.บี.เอส ซอฟต์แวร์ จำกัด0145
146บริษัทเอ็ม.วี.พี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด0146
147บริษัทเอ็มโฟกัส จำกัด0147
148บริษัทแอคทราน ซิสเต็มส์ จำกัด0148
149บริษัทแอดวานซ์ ดิจิตอล ริเสิร์ซ จำกัด0149
150บริษัทแอพพลีเคชั่น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด0150
151บริษัทแอสตรอน ซีสเต็ม จำกัด0151
152บริษัทแอ็คทินิกซ์ จำกัด0152
153บริษัทแอ็ดวานซ์โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0153
154บริษัทโอลิมเปียไทย จำกัด0154
155บริษัทโอลีเวต จำกัด0155
156บริษัทโอเพ่น ซอฟต์ จำกัด0156
157บริษัทโอเพ่นไลน์ จำกัด0157
158บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด0158
159บริษัทไอเบรน บิสซิเนส คอมมิวนิเคติง จำกัด0159
160บริษัทฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด0160
161บริษัทแฮปปิซอฟท์ จำกัด0161
162บริษัทฟิวเจอร์เทคคอมพิวเตอร์ จำกัด0162
163บริษัทดิไอเดีย คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด0163
164บริษัทอี ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด0164
165บริษัทดอทลายน์ จำกัด0165
166บริษัทบิสสิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด0166
167บริษัทก็อปปี้ไร้ท์ จำกัด0167
168บริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด0168
169บริษัทแอคเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0169
170บริษัทเวคเตอร์เทคโซลูชั่น จำกัด0170
171บริษัทเอส.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0171
172บริษัทอินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี โปรวายเดอร์ จำกัด0172
173บริษัทไอรีส-ไอเฟค จำกัด0173
174บริษัทเอ็กซ์เซล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด0174
175บริษัทเมโทรซอฟท์ จำกัด0175
176บริษัทคอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด0176
177บริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลทิง จำกัด0177
178บริษัทซอฟต์โปรดัคท์ จำกัด0178
179บริษัทศรีราชา อินโฟ เทค จำกัด0179
180ห้างหุ้นส่วนจำกัดออปติไมซ์ ซิสเต็ม0180
181บริษัทจาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด0181
182บริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด0182
183บริษัทบอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด0183
184บริษัทเคอร์เนล คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกั0184
185บริษัทเคอร์เนล โซลูชั่น จำกัด0185
186บริษัทเอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด0186
187บริษัทเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด0187
188บริษัทซอฟท์แวร์เปอร์เซ็ปชั่น จำกัด0188
189บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด0189
190บริษัทเอเซียน่า คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด0190
191บริษัทไอทีซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด0191
192บริษัทบิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด0192
193ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมพิวเตอร์ไลเบรริ0193
194บริษัทเพาเวอร์ซิสเต็ม แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด0194
195บริษัทเพียวซอฟท์ จำกัด0195
196ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคนไมโครซิสเต็มส์0196
197บริษัทสยาม อินเทอเรสติ้ง จำกัด0197
198บริษัทฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด0198
199บริษัทเอส ที เอส ซุปเปอร์คอม จำกัด0199
200บริษัทที.เอ็น.-นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด0200
201บริษัทดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด0201
202บริษัทที.เอ.พี.94 ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด0202
203บริษัทเดอะเพาเวอร์สเตชั่น จำกัด0203
204บริษัทคอมพิวเซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด0204
205บริษัทฟิเดลิโอ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด0205
206บริษัทออโตเมชั่น เวิร์คกรุ๊ป จำกัด0206
207บริษัทไซมิกซ์ เอเชีย จำกัด(ยกเลิก)0207
208บริษัทพีซี เพาเวอร์ จำกัด0208
209บริษัทซอฟท์เวิร์ค (1993) จำกัด0209
210บริษัทซิสเต็มโปร จำกัด0210
211บริษัทสยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด0211
212บริษัทบิสเนส คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด0212
213บริษัทไซเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด0213
214บริษัทดี ที เอส (ไทย) จำกัด0214
215บริษัทฟีลอส ครีเอทีฟซอฟท์แวร์ จำกัด0215
216บริษัททีซี ซอฟท์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด0216
217บริษัทนิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด0217
218บริษัทออโตเมทดาต้าซิสเต็ม จำกัด0218
219บริษัทแอคทีฟ ซอฟท์แวร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด0219
220บริษัทฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด0220
221บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 (นอร์ธเทอร์น) จำกัด0221
222บริษัทคอมพิวเมชั่น จำกัด0222
223บริษัทซีพี ซอฟต์แวร์ 1994 จำกัด0223
224บริษัทแอคเค้าติ้ง อีแวลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด0224
225บริษัทเซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด0225
226บริษัทเอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคชั่นแอนด์ โปรดักส์อินดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด0226
227บริษัทบ้านเชียง จำกัด0227
228บริษัทภัทรโปรเกรส จำกัด0228
229บริษัทบิซิเนส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด0229
230บริษัทเทคโซนจำกัด0230
231บริษัทซอฟต์แพ็ค จำกัด0231
232บริษัทฮอทซอฟตท์ โฮเตล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด0232
233บริษัทกรุงเทพซากุระ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด0233
234บริษัทฮานาเทรดิ้ง จำกัด0234
235บริษัทแซคโซลูชั่น จำกัด0235
236บริษัทไทยการ์เมนท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด0236
237บริษัทโปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด0237
238บริษัทอิมแมกซ์ 3 เอส จำกัด0238
239บริษัทบ้านซอฟต์แวร์ จำกัด0239
240บริษัทเนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด0240
241บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด0241
242บริษัทซีเอสเอ็น จำกัด0242
243บริษัทเอส. เอ็น. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด0243
244บริษัทไทยอินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด0244
245บริษัทเคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด0245
246บริษัทซีแอล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด0246
247บริษัทไทยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด0247
248บริษัทยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป จำกัด0248
249บริษัททริลเลี่ยน ไบทส์ จำกัด0249
250บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด0250
251บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด (ประเทศไทย) จำกัด0251
252บริษัทเอสซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด0252
253บริษัทสยามซิตี้ ไอ.ที.จำกัด0253
254บริษัทฟรานซิส คริปปส์ แอสโซซิเอท (ไอที) จำกัด0254
255บริษัทเจเนซิส อินโฟแคด จำกัด0255
256บริษัทเอส แอนด์ เอ แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกั0256
257บริษัทออฟฟิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด0257
258บริษัทสยามกลการ จำกัด0258
259บริษัทเอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด0259
260บริษัทวงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)0260
261บริษัทนอร์ทแลนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด0261
262บริษัทไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด0262
263บริษัทนิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด0263
264บริษัทสหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด0264
265บริษัทรีเสิร์ซ พลัส จำกัด0265
266บริษัทที-วิน ซิสเต็ม จำกัด0266
267สำนักงานสหการบัญชีและที่ปรึกษา0267
268บริษัทเน็ทเวิร์ด แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด0268
269บริษัทเหลืองทองซอฟเทค จำกัด0269
270บริษัทอินฟอร์เมติก โซลูชั่น จำกัด0270
271บริษัทอีฟก้า คอนซัลติ้ง จำกัด0271
272บริษัทลูมินัส จำกัด0272
273บริษัทซอฟต์แวร์ ซัพพลาย จำกัด0273
274บริษัทไทยดีบีมี จำกัด0274
275บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด0275
276บริษัทเอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด0276
277บริษัทยูแอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด0277
278บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด0278
279บริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด0279
280บริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด0280
281บริษัทแอ๊คม่า อินโฟซอฟท์ จำกัด0281
282นายธวิทชัยไสยสมบัติ0282
283บริษัทไอ แอนด์ เจ (ประเทศไทย) จำกัด0283
284บริษัทฟินไลน์ จำกัด0284
285บริษัทเรียลเทค จำกัด0285
286บริษัทโซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด0286
287บริษัทวัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด0287
288บริษัทอีลีแกนท์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด0288
289บริษัทอัสก้า พลัส จำกัด0289
290บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0290
291บริษัทแมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด0291
292บริษัทเทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)0292
293บริษัทเทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)0293
294บริษัทยูนิเวอร์แซล เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)0294
295บริษัทโรบอทิคส์คอมพิวเตอร์ จำกัด0295
296บริษัทกระจกสยามการ์เดียน จำกัด0296
297นายศิริไพบูลย์พูนผล0297
298บริษัทสมาร์ท แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด0298
299บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)0299
300บริษัทซิสไอคอน จำกัด0300
301บริษัทคอมเมอร์เชียลซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด0301
302บริษัทโปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด0302
303บริษัทบ้านซูซูกิ จำกัด0303
304บริษัทสหอินโฟเทคโนโลยี่ จำกัด0304
305บริษัทอัฟฟรอนท์โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด0305
306บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด0306
307บริษัทเอส.เอ็น.ซี ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด0307
308บริษัทบิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด0308
309บริษัทฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด0309
310บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด0310
311นางสาวพรเพชรรัตน์น้อยแสงศรี0311
312บริษัทออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด0312
313บริษัทสตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน)0313
314บริษัทไทยพัฒนาระบบ จำกัด0314
315บริษัทไฮซอฟท์ จำกัด0315
316บริษัทสยามอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด0316
317บริษัทล็อกซ์เล่ย์ บิลซิเบส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกั0317
318บริษัทเอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด0318
319บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟท์แวร์แฟคตอรี่จำกัด0319
320บริษัทเกสรี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด0320
321ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองการไฟฟ้า เชียงใหม่0321
322บริษัทซีเนียร์คอม จำกัด0322
323นายธนพงษ์วัฒนะ0323
324บริษัทสหวิริยา แอดวานซ์โปรดักส์ จำกัด0324
325บริษัทเค เอ็ม ซี อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด0325
326บริษัทซีเนียร์ ซิสเต็ม จำกัด0326
327บริษัทแอสเบ็น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด0327
328บริษัทโคแมนชี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด0328
329บริษัทพรีเมียร์ซอฟต์ จำกัด0329
330บริษัทสยามวรรธนาโกลบอล จำกัด0330
331บริษัทอินซ์เคป คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด0331
332บริษัทตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด0332
333บริษัทมารูเบนิซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด0333
334บริษัทที เอส ดี ซอฟท์แวร์ คอนซัลเท้นท์ จำกัด0334
335บริษัทไตรคอมซิสเต็มส์ จำกัด0335
336บริษัทเคิร์ช จำกัด0336
337บริษัทไฮแอคท์ซอฟท์แวร์ จำกัด0337
338บริษัทโมดูลล่าร์ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด0338
339บริษัทคอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซสจำกัด0339
340บริษัทฟิวเจอร์ซอฟท์ จำกัด0340
341บริษัทแอ๊ดวานซ์ซิสเต็มดีไซน์แอนด์แอคเคาน์ติ้งจำกัด0341
342บริษัทการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด0342
343บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด0343
344บริษัทพารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด0344
345บริษัทเอส.บี.ซี.ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด0345
346ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ อีดีพี0346
347บริษัทซอฟท์แวร์ดีไซน์ จำกัด0347
348บริษัทลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด0348
349บริษัทมิลเลนเนียม จำกัด0349
350บริษัทโอสถสภา จำกัด0350
351บริษัทอิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด0351
352บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด0352
353บริษัทแดนซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด0353
354บริษัทซันคัลเลอร์ โอ.เอ จำกัด0354
355บริษัทเทรินคีย์ ซิสเต็ม จำกัด0355
356บริษัท662 ซิสเต็มส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด0356
357บริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด0357
358บริษัทโทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0358
359บริษัทซิสเต็ม คิคากุ จำกัด0359
360นายกวีวุฒิเจ็งเจริญ0360
361บริษัทสมารท์ คอนซัลติ้ง จำกัด0361
362บริษัทเอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด0362
363บริษัทแทนเด็ม คอมพิวเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด จำกัด0363
364บริษัทไซแมท ซิสเต็มส์ จำกัด0364
365คณะบุคคลสำนักงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจโดย (นายชูเกียรติจิตเสรีธรรม และ นายสุชาติ สะเทือนวงษา)0365
366บริษัทออโต้ไฟลท์ จำกัด0366
367บริษัทอีซี่โฟ จำกัด0367
368นายสรรเพชรนารอด0368
369นายดำรงค์ตั้งสถาเจริญพร0369
370บริษัทเอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด0370
371บริษัทคูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด0371
372บริษัทอินเทนเชีย (ประเทศไทย) จำกัด0372
373บริษัทวิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด0373
374บริษัทไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด0374
375บริษัทอิน-เน็ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด0375
376บริษัทบริด ซิสเต็มส์ จำกัด0376
377บริษัทอี เค วิลเลียม (ประเทศไทย) จำกัด0377
378นายสันติศิลศร0378
379บริษัทไทยทัศน์ ซอฟต์แวร์ จำกัด0379
380บริษัทบานบิสซิเนสซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด0380
381บริษัทเพนทาน่า โซลูชั่นส์ จำกัด0381
382บริษัทแอลฟาซอฟท์ จำกัด0382
383บริษัทสำนักงานวรรณกิจการบัญชี จำกัด0383
384บริษัทอินเทนเซีย บี พี (ไทยแลนด์) จำกัด0384
385บริษัทเพอร์เฟคท์อินโฟ จำกัด0385
386ห้างหุ้นส่วนจำกัดนว-อินโฟร์เทค0386
387บริษัทคิว เอ ดี ไอแอนด์ไอ จำกัด0387
388บริษัทอีซี่วิน จำกัด0388
389บริษัทเจนคอมพ์ จำกัด0389
390ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมเนจเมนท์ เทคนิค0390
391บริษัทมาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัด0391
392บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)0392
393บริษัทเอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด0393
394บริษัทบอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด0394
395บริษัทอินโนแพค เทคโนโลยี จำกัด0395
396บริษัทพรอมิเนนท์ ซิสเต็ม แอพพลิเคชั่น จำกัด0396
397บริษัทคอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด0397
398บริษัทบิสแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ จำกัด0398
399บริษัทดีซายน์ แล็บ จำกัด0399
400บริษัทเมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด0400
401บริษัทเอเชียเพนชั่น จำกัด0401
402บริษัทออลอินวันซอฟแวร์ จำกัด0402
403บริษัทเฮดเวย์ เทคโนโลยี จำกัด0403
404บริษัทนาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด0404
405บริษัทโอ จี เอ ซีนคอม จำกัด0405
406นายวศินยิ่งถาวรสุข0406
407บริษัทเทรลลีส เซอร์วิส จำกัด0407
408บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ริสค์แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด0408
409บริษัทบิ๊ก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด0409
410บริษัทอินโฟเกต จำกัด0410
411บริษัทเออี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด0411
412บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด0412
413บริษัทอีซอฟต์ จำกัด0413
414บริษัทอีบิสซิเนส ซอฟต์ จำกัด0414
415บริษัทแอ็คส์ ดอทคอม จำกัก0415
416บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด0416
417บริษัทไอ พี แอล ซิสเท็มส์ จำกัด0417
418บริษัทมินคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0418
419บริษัทอีเกิ้ล ดาต้าเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0419
420บริษัทแพลทติซอฟท์ จำกัด0420
421บริษัททีพีเอ็น คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่น0421
422บริษัทอินโฟเทค อินทิเกรเตด ซิสเต็ม0422
423บริษัทอี่มี่ซือ(ประเทศไทย) จำกัด0423
424บริษัทซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด0424
425บริษัทสยามสแกน ดอทคอม จำกัด0425
426บริษัทเจนเม็กซ์ โซลูชั่นส์จำกัด0426
427บริษัทปัญญามีจำกัด0427
428บริษัทภูเก็ตโปรแกรมเมอร์จำกัด0428
429บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งจำกัด0429
430บริษัทเจ เอส จีจำกัด0430
431บริษัทเพาเวอร์อินโฟเมชั่นจำกัด0431
432บริษัทแมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่นคอลซัลแตนท์ จำกัด0432
433บริษัทแซดไดเร็คทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด0433
434บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ชแลบบอราทอรี่ จำกัด0434
435บริษัทเอส ทู ซี คอมพิวเตอร์จำกัด0435
436บริษัทเมโทร-อินฟิเนียม (ประเทศไทย)จำกัด0436
437บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด0437
438บริษัทณัฐซอฟท์จำกัด0438
439บริษัทสกายบลิทซ์ (1995)จำกัด0439
440บริษัทวิลันกร บัญชีจำกัด0440
441บริษัทไทย ซิสลาโบ จำกัด0441
442บริษัทเอเชียน พาร์ทเนอร์ เอเชีย แปซิฟิค (กรุงเทพฯ)จำกัด0442
443บริษัทเอส ที อาร์จำกัด0443
444บริษัทซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด0444
445บริษัทไอเวิคส์จำกัด0445
446บริษัทยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)  จำกัด0446
447บริษัทสยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด0447
448บริษัทซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด0448
449บริษัทเช็คพอยต์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด0449
450บริษัทซอฟท์คอนโทรล จำกัด0450
451 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย0451
452บริษัทคอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด0452
453บริษัทอาร์เจนโต้ ซิสเท็ม จำกัด0453
454บริษัทจูปิเตอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด0454
455บริษัทซิตี้ซอฟท์ จำกัด0455
456บริษัทเอแพค ซอฟท์แวร์ จำกัด0456
457บริษัทเอเจนซี่ ซอฟท์แวร์ จำกัด0457
458บริษัทพี.พี.ที.เอส. ซิสเท็ม จำกัด0458
459บริษัทเทคทูร่า (ประเทศไทย) จำกัด0459
460บริษัทซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด0460
461บริษัทไมโครโซลูชั่น จำกัด0461
462บริษัทเอวิชั่น จำกัด0462
463บริษัทวานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด0463
464บริษัทเน็ตทูยู จำกัด0464
465บริษัทดิจิตอล เอ็กซ์พีเรียนส์ แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด0465
466บริษัทเอช พี จี เทคโนโลยี จำกัด0466
467บริษัทอยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด0467
468บริษัทเอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด0468
469บริษัทก้าวเคียงกัน จำกัด0469
470บริษัทอินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด0470
471บริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด0471
472บริษัทบิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด0472
473บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)0473
474บริษัทอี-บิซิเนส พลัส จำกัด0474
475บริษัทแคสคอม จำกัด0475
476บริษัทโมทีฟ โซลูชั่น จกัด0476
477บริษัทคลาวด์เมท จำกัด0477
478บริษัทอาร์วาโต้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด0478
479บริษัทลองกอง สตูดิโอ จำกัด0479
480นายไพรัช  ไพศาลยกิจ0480
481บริษัทบีซอฟท์ จำกัด0481
482บริษัทไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด0482
483บริษัทโปรฟิทซอฟท์ จำกัด0483
484บริษัทอี เซนเตอร์ จำกัด0484
485บริษัทรอยัล ซอฟท์ จำกัด0485
486บริษัทโมซิส โซลูชั่น จำกัด0486
487บริษัทอินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น0487
488บริษัทอินโฟร์สตาร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด0488
489บริษัทไอยูเอส โซลูชั่น จำกัด0489
490บริษัทอิกตัส จำกัด0490
491บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน)0491
492บริษัททรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด0492
493บริษัทเอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด0493
494บริษัทเอสเอ็มอี ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด0494
495บริษัทอินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด0495
496บริษัทลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด0496
497นางสาวศิรินันท์  เนียมพุ่มพวง0497
498ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมแพท0498
499บริษัทแมนนูแฟคเจอริ่ง ซิสเต็ม อิมพลีเมนเทชั่น จำกัด0499
500บริษัทดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด0500
501บริษัทเอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด0501
502บริษัทไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด0502
503บริษัทเอดีพี ดีลเลอร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด0503
504บริษัทไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด0504
505บริษัทเซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด0505
506บริษัทเอสอีจี ไอที เซอร์วิส จำกัด0506
507บริษัทซิคนิฟาย จำกัด0507
508บริษัทยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์)0508
509บริษัทเอกซ์ซิส จำกัด0509
510บริษัททรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด0510
511บริษัทเคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด0511
512บริษัทแกรนด์ ลีนุกซ์ โซชูชั่น จำกัด0512
513บริษัทเมมเบอร์ ซอฟต์ จำกัด0513
514บริษัทฉวนไท่ จำกัด0514
515บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด0515
516บริษัทเทิร์นออนเทค (เอเซีย) จำกัด0516
517บริษัทพาร์ซิส ซอฟ แวร์ จำกัด0517
518บริษัทซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด0518
519บริษัทเมโทรซิสเต็มท์ จำกัด (มหาชน)0519
520บริษัทไอเส็คอิงค์ จำกัด0520
521บริษัทอัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด0521
522บริษัทไทยโปรซ๊อฟ จำกัด0522
523บริษัทแมงโก้ คอนซิลแตนท์ จำกัด0523
524บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด0524
525บริษัทคิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด0525
526บริษัทฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด0526
527บริษัทเอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง จำกัด0527
528บริษัทโฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด0528
529บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด0529
530บริษัทบีเอสที ดีซาย0530
531บริษัทอัลฟาเมตริคส์ จำกัด0531

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018