เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง   การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย            เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2545 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้                                                            
(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ประเทศ
สกุลเงิน
อัตราซื้อ
อัตราขาย
สหรัฐอเมริกาดอลลาร์
42.9993
43.3039
สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิงค์
68.7012
69.5959
ยูโร ยูโร
44.4473
45.1035
ญี่ปุ่น เยน (100)
35.6504
36.2103
ฮ่องกง ดอลลาร์
5.4972
5.5642
มาเลเซีย ริงกิต
11.0154
11.6490
สิงคโปร์ ดอลลาร์
24.6394
25.0227
บรูไน ดอลลาร์
24.6476
25.0416
ฟิลิปปินส์ เปโซ
0.7990
0.8254
อินโดนีเซีย รูเปีย(1000)
4.6074
5.0970
อินเดีย รูปี
0.8460
0.9594
สวิสเซอร์แลนด์ ฟรังก์
30.6037
31.0113
ออสเตรเลีย ดอลลาร์
24.0877
24.5708
นิวซีแลนด์ ดอลลาร์
22.0944
22.6025
ปากีสถานรูปี
0.7144
0.7739
แคนาดา ดอลลาร์
27.4408
27.8272
สวีเดน โครนา
4.8639
4.9440
เดนมาร์ก โครน
5.9854
6.0745
นอรเวย์โครน
6.1082
6.1954
สาธารณรัฐประชาชนจีน เรนมินบิ
5.1993
5.2352
เม็กซิโก(นิว) เปโซ
4.1901
4.2198
สหภาพแอฟริกาใต้ แรนด์
4.8752
4.9097
พม่า จัค
6.8012
6.8494
เกาหลีใต้ วอน
0.0358
0.0361
ไต้หวันดอลลาร์
1.2385
1.2472
คูเวต ดีนาร์
143.3310
144.3463
ซาอุดีอาระเบีย เรียล
11.4665
11.5477
สหรัฐอาหรับ ดีแรห์ม
11.7081
11.7911
บังกลาเทศ ตากา
0.7426
0.7479
สาธารณรัฐเชก คราวน์
1.4125
1.4225
กัมพูชา เรียล
0.0112
0.0113
คีนยา ชิลลิ่ง
0.5405
0.5444
ลาว กีบ
0.0057
0.0057
รัสเซียรูเบิล
1.3514
1.3610
เวียตนามดอง
0.0028
0.0028

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2546

นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร


หน้าจอหลักบริการสารสรรพากร : : หน้าจอหลัก ม.ค. 46 : : หน้าต่อไป

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2003