เมนูปิด
ภาค 8 / เชียงใหม่ 2 (Region 8 / Chiang Mai 2)
ภาค 8 / เชียงใหม่ 2 (Region 8 / Chiang Mai 2)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5311-2440 โทรสาร 0-5311-2437
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 0-5349-5510
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 0-5329-8060
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย
จ.เชียงใหม่ 50280 โทร. 0-5345-9002
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง
จ.เชียงใหม่ 50130 โทร. 0-5333-1006
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง
จ.เชียงใหม่ 50350 โทร. 0-5347-7010
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว
จ.เชียงใหม่ 50170 โทร. 0-5345-5242
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง
จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 0-5347-1498
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง
จ.เชียงใหม่ 50110 โทร. 0-5345-1511
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว
จ.เชียงใหม่ 50190 โทร. 0-5347-5439
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 0-5349-1957
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ 50320 โทร. 0-5345-7007

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021