เมนูปิด
ภาค 4 / ปทุมธานี 2 (Region 4 / Pathum Thani 2)
ภาค 4 / ปทุมธานี 2 (Region 4 / Pathum Thani 2)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
20/72 หมู่ 10 ซอยจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2529-4750 - 7, 0-2529-4762 - 3, 0-2529-4772 - 74
โทรสาร 0-2529-4754
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 2
จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2524-0369,
0-2524-0407
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ
จ.ปทุมธานี 12170 โทร. 0-2549-1154,
0-2549-1307
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1
จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2529-4788,
0-2529-4879
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2533-0483 - 85,
0-2533-0564
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2569-1595,
0-2569-1928

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021