เมนูปิด
สถิติการใช้งาน Website กรมสรรพากรปี 2547

สถิติรายเดือน ปี 2547

เดือน / ปี
รายเดือน
Page View
Unique IP
Unique Session
Totals
3,283,800
566,832
2,916,222
ธันวาคม 2547
235,063
50,560
164,964
พฤศจิกายน 2547
251,742
48,853
179,450
ตุลาคม 2547
97,146
23,745
69,936
กันยายน 2547
167,152
30,529
156,975
สิงหาคม 2547
217,299
41,082
161,783
กรกฎาคม 2547
220,458
42,356
202,077
มิถุนายน 2547
174,082
42,950
165,312
พฤษภาคม 2547
162,265
39,633
155,429
เมษายน 2547
200,594
40,809
189,668
มีนาคม 2547
1,005,182
104,313
950,295
กุมภาพันธ์ 2547
346,467
58,906
327,453
มกราคม 2547
206,350
43,096
192,880

ข้อมูล      :  สถิติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2021