เมนูปิด

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมสรรพากร

(ข้อมูลจาก Google Analytics)

สถิติรายเดือน ปี 2565

เดือน / ปี รายเดือน
Page View Unique IP Unique Session
Totals 15,349,88710,888,8377,110,795
พฤษภาคม 25651,810,8561,303,004725,200
เมษายน 25652,508,2091,991,4911,206,092
มีนาคม 25654,028,0993,031,8482,046,399
กุมภาพันธ์ 25654,053,6482,647,1171,816,958
มกราคม 25652,949,0751,915,3771,316,146

สามารถดูรายละเอียดรายเดือน ได้โดยคลิกเดือนที่ต้องการ

ปรับปรุงล่าสุด: 05-06-2022