เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง  การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

                               

                        

เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร  กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.. 2547 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย  ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 

ประเทศ

สกุลเงิน

อัตราซื้อ

อัตราขาย

สหรัฐอเมริกา

ดอลลาร์

38.9198

39.2025

สหราชอาณาจักร

ปอนด์สเตอร์ลิง

74.5266

75.3841

ยูโร

ยูโร

52.8127

53.4818

ญี่ปุ่น

เยน (100)

37.2815

37.8810

ฮ่องกง

ดอลลาร์

4.9895

5.0520

มาเลเซีย

ริงกิต

9.9771

10.5939

สิงคโปร์

ดอลลาร์

23.6427

24.0196

บรูไน

ดอลลาร์

23.5759

24.0884

ฟิลิปปินส์

เปโซ

0.6826

0.7078

อินโดนีเซีย

รูเปีย (1000)

3.9112

4.4655

อินเดีย

รูปี

0.8246

0.9682

สวิสเซอร์แลนด์

ฟรังก์สวิสเซอร์แลนด์

34.1876

34.6986

ออสเตรเลีย

ดอลลาร์

29.9882

30.5427

นิวซีแลนด์

ดอลลาร์

27.6276

28.1656

ปากีสถาน

รูปี

0.6338

0.6841

แคนาดา

ดอลลาร์

32.0007

32.4883

สวีเดน

โครนา

5.8015

5.8870

เดนมาร์ก

โครน

7.0883

7.1967

นอร์เวย์

โครน

6.3784

6.4733

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรนมินบิ

4.6937

4.7370

เม็กซิโก

(นิว) เปโซ

3.4605

3.4856

สหภาพแอฟริกาใต้

แรนด์

6.8433

6.8930

พม่า

จัค

6.0623

6.1063

เกาหลีใต้

วอน

0.0374

0.0377

ไต้หวัน

ดอลลาร์

1.2155

1.2243

คูเวต

ดีนาร์

132.1107

133.0703

ซาอุดีอาระเบีย

เรียล

10.3783

10.4537

สหรัฐอาหรับ

ดีแรห์ม

10.5973

10.6743

บังกลาเทศ

ตากา

0.6525

0.6572

สาธารณรัฐเชก

คราวน์

1.7326

1.7452

กัมพูชา

เรียล

0.0101

0.0102

คีนยา

ชิลลิ่ง

0.4964

0.5000

สาธารณรัฐประชาชนลาว

กีบ

0.0050

0.0050

รัสเซีย

รูเบิล

1.3987

1.4089

เวียตนาม

ดอง

0.0025

0.0025

                                                                                               

 

ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  .. 2548

                                                               

 

                                                                                                       (นางสาวจำรัส  แหยมสร้อยทอง)

                                                                                                           ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

                                                                                                  ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-01-2005