เมนูปิด

เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี

กรมสรรพากรได้พัฒนาโปรแกรม Spreadsheet (version 1.0) สำหรับช่วยคำนวณรายการรายจ่ายทางภาษีสำหรับนิติบุคคลที่ยื่น ภ.ง.ด. 50 ทั่วประเทศ โดย Spreadsheet (version 1.0) นี้ ได้รวบรวมเงื่อนไข ข้อกฎหมาย ข้อหารือต่าง ๆ รวมมาเป็น Checklists เพื่อช่วยผู้เสียภาษีสำหรับเป็นกระดาษทำการคำนวณรายการทางบัญชีปรับปรุงเป็นรายการทางภาษีอากร ประกอบการยื่นแบบภ.ง.ด. 50 ให้ ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น

 

ดาวน์โหลด Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี version 1.0

 

คำอธิบายการใช้ Spreadsheet

 

แนวคำถาม-คำตอบ การใช้ Spreadsheet

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-12-2020