เมนูปิด
True Hitsสถิติการใช้งาน Website กรมสรรพากรปี 2557
สถิติรายเดือน ปี 2559
เดือน / ปี
รายเดือน
Page View
Unique IP
Unique Session
Totals
24,343,999
4,228,359
15,560,566
1,456,042
377,157
921,752
876,999
206,027
495,334
1,194,777
262,980
715,291
1,512,119
263,134
925,496
1,182,029
210,678
637,201
1,313,158
246,225
796,479
1,506,834
283,948
966,291
1,801,496
345,603
1,161,964
2,185,236
414,391
1,466,234
5,096,319
700,023
3,416,280
3,901,706
564,596
2,634,864
2,317,284
353,597
1,423,380

ข้อมูล  : สถิติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (สามารถดูรายละเอียด โดยการคลิก เข้าไปที่ Link ของแต่ละเดือน)

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2021