เมนูปิด

การขอคืนเงินภาษีอากร

กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-02-2023