เมนูปิด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ล.ย.03หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาPDF | ZIP
2.ล.ย.04หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพPDF | ZIP
3.ล.ย.04-1หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020