เมนูปิด

การให้บริการ Call Center บน Internet สำหรับผู้ใช้บริการ

เพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลและรายการสินค้า หรือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
สามารถทำรายการต่างๆ เช่น สั่งซื้อสินค้า ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมผ่าน Web Site
ดูยอดการสั่งซื้อ ยอดค้างชำระจากการใช้บริการ
กรอกข้อมูล เพื่อขอรับบริการต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
แจ้งผ่านทาง Internet ให้ Agent โทรกลับได้
สามารถ Chat กับ Agent ได้ทันที (โดยระบุ User ID ก่อนเข้าไปขอใช้บริการ) เพื่อแสดงความคิดเห็น
ให้คำแนะนำ ดูการสาธิตหรืออธิบายการใช้บริการจาก Agent ซึ่งอาจเป็นแบบ Real -Time

การให้บริการ Call Center บน Internet สำหรับ Agent

Agent สามารถสนทนากับผู้ใช้บริการได้ (โดยใช้ Software สำหรับสนทนา)
Agent จะรู้ได้ทันทีเมื่อมี E-Mail เข้ามารอในระบบ โดยจะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และจะหายไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการตอบกลับ
มีระบบให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เช่น Help ของการใช้งาน FAQ เป็นต้น
สามารถค้นหาคำตอบได้จาก Knowledge Base แล้วจัดส่งเป็น E-Mail ให้ผู้ใช้บริการได้ทันที

FAQ (Frequency Answer Question)

          เป็นฐานข้อมูลอย่างหนึ่งในระบบ Call Center ที่มีลักษณะเป็นคำถาม - คำตอบที่ถามเข้ามาบ่อย ๆ ทำให้ Agent ค้นหาคำตอบได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปที่ FAQ ได้เช่นกัน โดยเข้า Web Site ที่มีการให้บริการดังกล่าว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-07-2023