ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


หลักเกณฑ์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย   ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ   ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 5 คำขอและแบบแจ้ง
         5.1 คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06)
             - หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536
         5.2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ (ภ.พ.06.1)
ส่วนที่ 6 บทกำหนดโทษ

 

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Friday, June 10, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161