เมนูปิด
TAX Station

TAX Station กรมสรรพากร

New Normal วิถึภาษีใหม่ by สรรพากร

      
    
      
   podcast

EP.8 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
ผ่าน e-Filing สะดวกกว่า

 podcast

EP.7 ข้อควรระวัง!!!
เมื่อยื่นแบบภาษีครึ่งปี

      
   
      
 podcast

EP.6 สถานการณ์ COVID-19
ได้สถาบันการเงินช่วยผ่อนคลาย

 podcast

EP.5 ข้อยกเว้น!!!
ไม่ต้องรับผิดเมื่อประมาณการภาษีครึ่งปีขาดไป

 podcast

EP.4 ประมาณการภาษีครึ่งปี
ขาดได้ไม่เกิน 25%

      
   
      
 podcast

EP.3 เงินเพิ่มจากการประมาณการภาษีครึ่งปีขาด

 podcast

EP.2 วิธีประมาณการกำไรสุทธิ
ภาษีครึ่งปีนิติบุคคล

 podcast

EP.1 ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภ.ง.ด.51

      

เราเที่ยวด้วยกันกับใบกำกับภาษี

      
    
      
   podcast

EP.5 ใบกำกับภาษีค่าตั๋วเครื่องบิน
รัฐคืนให้ 2 พัน

 podcast

EP.4 ค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
ต้องออกใบกำกับภาษี

      
   
      
 podcast

EP.3 จองที่พักผ่าน Agoda
ขอใบกำกับภาษีจากใคร

 podcast

EP.2 ใบกำกับภาษีที่จ่าย...ค่าที่พัก

 podcast

EP.1 60 : 40 ...จ่ายเอง 60 รัฐช่วย 40
ช่วย...ขอใบกำกับภาษี

      

New Normal วิถึภาษีใหม่ by สรรพากร

      
     
      
     podcast

EP.7 e-Withholding Tax บริการใหม่
ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

      
   
      
 podcast

EP.6 ระบบแจ้งสถานะการคืนภาษี
online บริการ 24 ชม.

 podcast

EP.5 e-Refund ผูก PromptPay
คืนภาษีง่าย สะดวก รวดเร็ว

 podcast

EP.4 e-Payment ชำระภาษีวันนี้ FREE!!!
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

      
   
      
 podcast

EP.3 My Tax Account เช็คค่าลดหย่อน
online บริการ 24 ชม.

 podcast

EP.2 e-Filing ยื่นแบบภาษี online
ได้ทุกประเภทภาษีแล้ววันนี้

 podcast

EP.1 e-Registration สมัครยื่นแบบภาษี online
สะดวกและง่ายขึ้น

      

Youtuber 100 ล้านวิว”

      
   
      
 podcast

EP.3 Guide Line อาชีพ Youtuber

 podcast

EP.2 การจัดการรายได้ของ Youtuber

 podcast

EP.1 Youtuber 100 ล้านวิว เขาทำกันอย่างไร
by ติ๊กเจ้าป่า vs ตั๊กแตน ชลดา

      

Guru Talk “เจาะลึกกฎหมาย E-Service กับผลกระทบธุรกิจไทย”

      
   
      
 podcast

EP.3 Q&A กฎหมาย e-Service สาระที่ต้องรู้

 podcast

EP.2 review กฎหมาย e-Service

 podcast

Ep.1 ทำไมต้องมีกฎหมาย e-Service

      

เจาะความรู้ 4 ค. เพื่อผู้ค้า Online

      
   
      
 podcast

Ep.6 Tax From Home
จัดการภาษีคนค้า Online

 podcast

Ep.5 คนค้า Online
กับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 podcast

Ep.4 คนค้า Online
กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

      
   
      
 podcast

Ep.3 ทำตลาด Online ให้ peak

 podcast

Ep.2 เริ่มค้า Online ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 podcast

Ep.1 โลกชื่นชมสาธารณสุขไทย
นี้ไง!! มาจากภาษีประชาชน

      

บูตเครื่อง SMEs

      
   
      
 podcast

ยกเว้นภาษีปรับโครงสร้างหนี้ สู้ COVID-19

 podcast

ขยายเวลายื่นแบบ หนี COVID-19

 podcast

COVID-19 เราไม่ทิ้งกัน
จ้างงานต่อเนื่องหักรายจ่ายได้เพิ่ม

      
   
      
 podcast

ดอกเบี้ยหักรายจ่ายได้เพิ่ม
ลดภาระช่วง COVID-19

 podcast

Check List มาตรการภาษีช่วย SMEs

 podcast

ทำบัญชีเดียว เข้าถึงแหล่งทุนง่าย

      

Transfer Pricing Disclosure Form

      
     
      
     podcast

EP.7 (ตอนจบ) Disclosure Form กรอกอย่างไร?

      
   
      
 podcast

EP.6 วัตถุประสงค์ของ Disclosure Form

 podcast

EP.5 Check List สำหรับผู้มีหน้าที่
ต้องยื่น Disclosure Form

 podcast

EP.4 การกำหนดราคาโอน

      
   
      
 podcast

EP.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับ
Transfer Pricing ก่อนปี 2562

 podcast

EP.2 Arm's Length Principal คือ?

 podcast

EP.1 การกำหนดราคาโอน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-06-2023