เมนูปิด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ...

แบบคำร้อง/คำขอและแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 20-12-2020