เมนูปิด
                                               ผู้ประกอบการส่งออก
    ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีหรือผู้ประกอบส่งออกขึ้นทะเบียน
    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.490/2562
    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.366/2564
    แบบคำขอ สอ. 1
    วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี


ผู้ประกอบการส่งออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ :
สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร ชั้น 18
โทร. 0-2272-8035, 0-2272-8554, 0-2272-8924
ทุกวันและเวลาราชการ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-09-2021