เมนูปิด


ผู้ประกอบการส่งออก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ :
สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร ชั้น 18
โทร. 0-2272-8035, 0-2272-8554, 0-2272-8924
ทุกวันและเวลาราชการ

ปรับปรุงล่าสุด: 29-10-2019