เมนูปิด

 

การคำนวณภาษีตามวิธีที่ 2

ยอดเงินได้พึงประเมินทุกประเภทลบเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1xxxx(9)
จำนวนภาษีตามการคำนวณภาษีวิธีที่ 2 = จำนวนตาม (9) x 5 /1000xxxx(10)

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-05-2016