เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 1-12

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสรรพากรภาค 10-2272-8606
  สำนักงานสรรพากรภาค 20-2718-0650-60
  สำนักงานสรรพากรภาค 30-2629-4456
  สำนักงานสรรพากรภาค 40-2525-4830-7 ต่อ 231
  สำนักงานสรรพากรภาค 50-3827-7110
  สำนักงานสรรพากรภาค 60-3424-2355
  สำนักงานสรรพากรภาค 70-5525-9911
  สำนักงานสรรพากรภาค 80-5311-2363-5, 0-5311-2368-70, 0-5311-2373, 0-5311-2426
  สำนักงานสรรพากรภาค 90-4423-0135, 0-4423-0642, 0-4423-0885, 0-4492-2827
  สำนักงานสรรพากรภาค 100-4224-4438
  สำนักงานสรรพากรภาค 110-7728-3767
  สำนักงานสรรพากรภาค 120-7427-3800

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021