เมนูปิด

Operator กลาง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ต่างจังหวัด

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 10-3574-2713
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 20-3534-6112-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี0-3642-1591
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท0-5641-2158, 0-5641-3042, 0-5641-5350
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี0-3650-7143
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง0-3562-0832
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี0-3621-4415-16
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 10-2567-4891-5, 0-2975-5801-5
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 20-2529-4750
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 10-2149-9898, 0-2149-9899
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 20-2926-7330 , 0-2926-7333
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี0-5697-0130 ต่อ 115
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 10-3826-1353-7
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 20-3832-6498
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 30-3825-0676
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา0-3851-2576
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก0-3731-1891
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี0-3745-4115
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว0-3742-5008 ต่อ 113
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง0-3801-1795
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด0-3951-1080-1, 0-3952-0246
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี0-3930-1228-30
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 10-2389-1492, 0-2389-2258, 0-2389-2261-4
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 20-2757-9475
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 30-2316-1316
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 10-3427-5065
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 20-2420-2921
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี0-3553-5400-4
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี0-3456-4417-8, 0-3456-4420 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี0-3231-5733
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี0-3242-4236-7, 0-3242-5237, 0-3242-5748
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 10-3441-3114
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2อยู่ระหว่างการย้ายที่ทำการใหม่
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม0-3471-5931, 0-3471-8539
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0-3261-1140
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0-5532-1111
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์0-5541-2122 ต่อ 113 และ 211
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย0-5561-3261
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก0-5551-1677, 0-5551-4823
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร0-5571-7457
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร0-5661-1165
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์0-5672-2054
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0-5637-0600
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 10-5311-2411
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 20-5311-2440
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง0-5426-5105-10
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน0-5361-2272 ต่อ 104
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย0-5371-1629
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน0-5477-4560, 0-5477-4561, 0-5477-4562
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน0-5356-1469 ต่อ 308
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่0-5451-1175
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา0-5448-1871, 0-5448-1872, 0-5448-1653, 0-5448-0592
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 10-4425-2113, 2117, 2122, 0-4423-0853, 0-4426-8602
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 20-4431-6853
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ0-4482-2085
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์0-4462-5151, 0-4461-3797-8
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์0-4451-4715-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีษะเกษ0-4561-2727
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี0-4525-4616
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0-4552-3066, 0-4552-3163
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร0-4571-4601, 04571-4620
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี0-4222-2713, 0-4224-8663-4, 0-4224-7083, 0-4224-0863
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู0-4231-2561
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย0-4241-2666
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย0-4281-1304 ต่อ 202, 203
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร0-4271-1266, 0-4271-3511
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม0-4251-1570
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น0-4325-8452
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม0-4372-2417
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด0-4351-1486
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์0-4381-1105, 0-4381-2516 ต่อ 111
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร0-4261-2303
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช0-7532-4071, 0-7532-4072, 0-7532-5088,
 0-7532-4909, 0-7532-4910, 0-7532-5280 (เบอร์ตรง)
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร0-7750-2899
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 10-7728-1807
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 20-7742-0945
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง0-7781-2372
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่0-7566-3630
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา0-7646-0763
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต0-7621-4951
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 10-7431-5652
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 20-7427-3800
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง0-7521-0733
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง0-7461-3018, 0-7461-3329, 0-7461-1635, 0-7461-1638
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล0-7471-1075
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี0-7334-9559
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา0-7322-2006
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส0-7353-2001, 0-7353-2002, 0-7353-2003

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021