เมนูปิด

Operator กลาง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ต่างจังหวัด

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารe-mail
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 10-3574-27130-3533-6566 - 69email.ayutthaya@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 20-3534-6112-60-3534-6497email.ayutthaya2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี0-3642-15910-3677-0192email.lopburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท0-5641-26120-5641-1084email.chainat@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี0-3650-71430-3650-7144email.singburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง0-3562-08320-3561-2023email.angthong@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี0-3634-0577 0-3634-0571-3email.saraburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 10-2567-4891-5, 0-2975-5801-50-2567-4856email.pathumthani1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 20-2529-47500-2529-4754email.pathumthani2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 10-2149-9898, 0-2149-98990-2149-9863email.nonthaburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 20-2926-7330 , 0-2926-73330-2926-5707email.nonthaburi2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี0-5697-0130 ต่อ 1150-5697-0127email.uthaithani@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 10-3826-1353-70-3827-6748email.chonburi1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 20-3832-64980-3831-4421email.chonburi2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 30-3825-06760-3825-0682email.chonburi3@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา0-3851-25760-3851-1236email.chachoengsao@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก0-3731-18910-3731-1094email.nakhonnayok@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี0-3745-41150-3745-2361-8email.phrachin@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว0-3742-5008 ต่อ 1130-3742-5010email.sakaeo@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง0-3801-17950-3862-4397email.rayong@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด0-3951-1080-1, 0-3952-0246 0-3951-1006email.trat@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี0-3930-1228-300-3931-1255email.chanthaburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 10-2389-1492, 0-2389-2258, 0-2389-2261-4 0-2388-0539email.samutprakan1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 20-2757-94750-2380-6328email.samutprakan2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 30-2174-42410-2174-4264email.samutprakan3@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 10-3427-50650-3425-3909email.nakhonpathom@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 20-2420-29210-3438-8951email.nakhonpathom2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี0-3553-5400-40-3553-5398email.suphanburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี0-3456-4417-8, 0-3456-4420 กด 00-3456-4419email.kanchanaburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี0-3231-57330-3271-9545email.ratchaburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี0-3242-4236-7, 0-3242-5237, 0-3242-57480-3242-8048email.phetchaburi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 10-3442-6096-7 และ 0-3442-30090-3442-3018email.samutsakhon@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2อยู่ระหว่างการย้ายที่ทำการใหม่0-2431-1061email.samutsakhon2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม0-3471-5931, 0-3471-85390-3471-5615email.samutsongkhram@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์0-3261-11400-3261-1976email.prachuap@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก0-5532-11110-5532-1108email.phitsanulok@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์0-5541-2122 ต่อ 113 และ 2110-5541-3543email.uttaradit@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย0-5561-32610-5561-3353email.sukhothai@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก0-5551-1677, 0-5551-48230-5551-3467email.tak@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร0-5571-74570-5571-1141email.kamphaengphet@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร0-5661-11650-5661-2362email.phichit@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์0-5672-20540-5671-1449email.phetchabun@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์0-5637-06000-5637-0633email.nakhonsawan@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 10-5311-24110-5311-2416email.chiangmai1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 20-5311-24400-5311-2437email.chiangmai2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง0-5426-5105-100-5426-5098email.lampang@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน0-5361-2272 ต่อ 1040-5361-2271email.maehongson@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย0-5371-16290-5371-6236email.chiangrai@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน0-5471-6029 ถึง 31, 0-5471-60330-5471-6036email.nan@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน0-5356-1469 ต่อ 3080-5356-1155email.lamphun@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่0-5451-11750-5452-2621email.phrae@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา0-5448-1871, 0-5448-1872, 0-5448-1653, 0-5448-05920-5443-1133email.phayao@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 10-4425-2113, 2117, 2122, 0-4423-0853, 0-4426-8602 0-4425-8256email.nakhonrat@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 20-4431-68530-4431-6858email.nakhonrat2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ0-4482-20850-4481-2770email.chaiyaphum@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์0-4462-5151, 0-4461-3797-80-4461-3331email.buriram@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์0-4451-4715-60-4451-4261email.surin@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีษะเกษ0-4561-27270-4561-2521email.sisaket@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี0-4525-46160-4547-4169email.ubon@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ0-4552-3066, 0-4552-31630-4552-3155email.amnatcharoen@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร0-4571-4601, 04571-46200-4571-2428email.yasothon@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี0-4222-2713, 0-4224-8663-4, 0-4224-7083, 0-4224-08630-4224-4439email.udonthani@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู0-4231-25610-4231-2566email.nongbualam@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย0-4241-26660-4241-1153email.nongkhai@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย0-4281-1304 ต่อ 202, 2030-4281-2641email.loei@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร0-4271-1266, 0-4271-35110-4271-3510email.sakonnakhon@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม0-4251-15700-4251-1091email.nakhonphanom@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น0-4325-84520-4325-8453email.khonkaen@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม0-4372-24170-4372-2416email.mahasarakham@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด0-4351-14860-4351-5596email.roiet@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์0-4381-2973, 0-4381-2974,0-4381-23840-4381-2382email.kalasin@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร0-4261-23030-4261-1564email.mukdahan@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ0-4249-16590-4249-1650email.buengkan@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช0-7580-9151-50-7580-9157-59email.nakhonsit@rd.go.th
 0-7580-91600-7580-9160 
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร0-7750-28990-7750-2818email.chumphon@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 10-7728-18070-7728-4414email.suratthani2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 20-7742-0945 email.suratthani@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง0-7781-23720-7781-2347email.ranong@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่0-7566-36300-7566-3633email.krabi@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา0-7646-07630-7646-0764email.phangnga@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต0-7621-49510-7621-6674email.phuket@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 10-7431-56520-7422-2130email.songkhla1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 20-7427-38000-7427-3845email.songkhla2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง0-7521-07330-7521-1475email.trang@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง0-7461-3018, 0-7461-3329, 0-7461-1635, 0-7461-16380-7461-2409email.patthalung@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล0-7471-10750-7472-1363email.satun@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี0-7334-95590-7334-9980email.pattani@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา0-7322-20060-7321-2012email.yala@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส0-7353-2001, 0-7353-2002, 0-7353-20030-7353-2006email.narathiwat@rd.go.th

 

ปรับปรุงล่าสุด: 26-03-2024