เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-30

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารe-mail
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 0-2223-39400-2224-2467email.bkk1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 0-2223-3944-60-2226-1681email.bkk2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 0-2214-00790-2215-0332,
0-2216-5239
email.bkk3@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 0-2619-82520-2619-8271,
0-2619-8276
email.bkk4@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 0-2216-5250-10-2216-5259email.bkk5@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 0-2911-3630,
0-2911-3560
0-2911-3655,
0-2911-4174
email.bkk6@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 0-2158-0000-9,
0-2158-0022-27
0-2158-0453email.bkk7@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 0-2522-76070-2522-6159,
0-2522-7606
email.bkk8@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 0-2141-94000-2143-8155-57email.bkk9@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 0-2276-02640-2276-7247email.bkk10@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 0-2276-0056-65 กด 00-2276-0044 - 46email.bkk11@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 02-319-2125-6,
02-319-2308-9,
02-319-3117-8,
02-319-3395-6,
02-319-3658-9,
02-319-2184,
02-319-2284,
02-319-2884,
02-319-3284,
02-319-4084
02-319-3550 email.bkk12@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 0-2252-2021 ต่อ 16020-2253-7287email.bkk13@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 140-2254-6003,
0-2254-8619,
0-2255-3249,
0-2255-4585,
0-2255-8210,
0-2255-2679,
0-2256-0099
0-2255-6995email.bkk14@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 0-2361-9320-290-2361-9295email.bkk15@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 0-2746-0030-45 กด 00-2047-0063email.bkk16@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 170-2744-09600-2751-4053 - 4email.bkk17@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 180-2374-0796,
0-2377-4249,
0-2377-4773,
0-2377-8708,
0-2377-8733
0-2375-4937email.bkk18@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 190-2548-5290-9 ต่อ 1060-2540-3153email.bkk19@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 0-2539-5335 email.bkk20@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 0-2917-6010-29 กด 00-2917-5208email.bkk21@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 0-2401-0448-510-2401-0444email.bkk22@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 0-2294-6900 ต่อ 2100-2017-0566email.bkk23@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 0-2210-0401-7 กด 00-2210-0459 - 60email.bkk24@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 0-2887-6241-2,
0-2887-6244-7
0-2887-6243,
0-2448-6745
email.bkk25@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 0-2454-8618 - 200-2454-4667email.bkk26@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 0-2416-5411-12,
0-2416-0910-11,
0-2416-0908
0-2416-5413email.bkk27@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 0-2428-7344,
0-2428-2032-36,
0-2428-7215-18
0-2428-7335email.bkk28@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 0-2860-6888,
0-2860-6772
0-2860-6333email.bkk29@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 0-2884-92000-2884-9172email.bkk30@rd.go.th

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-03-2024