เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-30

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 0-2223-3940
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 0-2223-3944-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 0-2214-0079
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 0-2619-8252
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 0-2216-5377
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 0-2911-3630, 0-2911-3560
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 0-2158-0000-9, 0-2158-0022-27
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 0-2522-7607
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 0-2141-9400
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 0-2276-0264
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 0-2276-0056-65 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 0-2319-2125-6 ต่อ 0302
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 0-2252-2021 ต่อ 1602
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 0-2255-4199
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 0-2361-9320-29
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 0-2746-0030-45 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 170-2744-0960
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 180-2374-0796, 0-2377-4249, 0-2377-4773, 0-2377-8708, 0-2377-8733
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 190-2548-5290-9 ต่อ 106
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 0-2539-5335
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 0-2917-6010-29 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 0-2236-4000, 0-2236-4001
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 0-2294-6900 ต่อ 210
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 0-2210-0401-7 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 0-2887-6241
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 0-2454-8618 - 20
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 0-2416-5411-12, 0-2416-0910-11, 0-2416-0908
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 0-2428-7344, 0-2428-2032-36, 0-2428-7215-18
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 0-2860-6888
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 0-2884-9200

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021