เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-30

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารe-mail
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 0-2223-39400-2224-2467email.bkk1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 0-2223-3944-60-2226-1681email.bkk2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 0-2214-00790-2215-0332, 0-2216-5239email.bkk3@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 0-2619-82520-2619-8271, 0-2619-8276email.bkk4@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 0-2216-53770-2216-5259email.bkk5@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 0-2911-3630, 0-2911-35600-2911-3655, 0-2911-4174email.bkk6@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 0-2158-0000-9, 0-2158-0022-270-2158-0453email.bkk7@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 0-2522-76070-2522-6159, 0-2522-7606email.bkk8@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 0-2141-94000-2143-8155-57email.bkk9@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 0-2276-02640-2276-7247email.bkk10@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 0-2276-0056-65 กด 00-2276-0044 - 46email.bkk11@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 0-2319-2125-6 ต่อ 030202-319-3550 email.bkk12@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 0-2252-2021 ต่อ 16020-2253-7287email.bkk13@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 0-2255-41990-2255-6995email.bkk14@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 0-2361-9320-290-2361-9295email.bkk15@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 0-2746-0030-45 กด 00-2047-0063email.bkk16@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 170-2744-09600-2751-4053 - 4email.bkk17@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 180-2374-0796, 0-2377-4249, 0-2377-4773, 0-2377-8708, 0-2377-87330-2375-4937email.bkk18@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 190-2548-5290-9 ต่อ 1060-2540-3153email.bkk19@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 0-2539-5335 email.bkk20@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 0-2917-6010-29 กด 00-2917-5208email.bkk21@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 0-2236-4000, 0-2236-40010-2401-0444email.bkk22@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 0-2294-6900 ต่อ 2100-2017-0566email.bkk23@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 0-2210-0401-7 กด 00-2210-0459 - 60email.bkk24@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 0-2887-62410-2448-6923email.bkk25@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 0-2454-8618 - 200-2454-4667email.bkk26@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 0-2416-5411-12, 0-2416-0910-11, 0-2416-09080-2416-5413email.bkk27@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 0-2428-7344, 0-2428-2032-36, 0-2428-7215-180-2428-7335email.bkk28@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 0-2860-6888 , 0-2860-67720-2860-6333email.bkk29@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 0-2884-92000-2884-9172email.bkk30@rd.go.th

ปรับปรุงล่าสุด: 09-05-2021