เมนูปิด

ภาษีการรับมรดก

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

ภ.ม. 60

 

แบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

 PDF ZIP
2.

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก

 PDF ZIP
3.

ท.ป.2/2

 

คำร้องขอผ่อนชำระภาษีการรับมรดก

 PDF ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020