เมนูปิด

คู่มือการใช้งานระบบ VPN Work from Home

การใช้งานระบบ Work From Home  รายละเอียดคู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams รายชื่อผู้ประสานงาน และอื่นๆ สามารถเปิดได้ในอินทราเน็ต โดยคลิกที่ คู่มือ Work From Home   ดังรูปเมนูคู่มือ Work From Home ในอินทราเน็ต

ปรับปรุงล่าสุด: 16-06-2022