เมนูปิด

อากรแสตมป์

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

อ.ส.4

แบบขอและอนุมัติให้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินPDF | ZIP
2.

อ.ส.4ก

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)PDF | ZIP
3.

อ.ส.4ข

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ
(ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์)
PDF | ZIP
4.

-

ใบแนบ อ.ส.4ขPDF | ZIP
5.

อ.ส.10

แบบซื้อแสตมป์อากรPDF | ZIP
6.

-

ตารางตราสารสำหรับการยื่นแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินPDF | ZIP
7.

-

วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4)PDF | ZIP
8.

-

วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ก)PDF | ZIP
9.

-

วิธีกรอกแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน (อ.ส.4ข)PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020