เมนูปิด

สื่อนำเสนอ

Video สอนการใช้งานระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ (Services System : SVS)

สื่อนำเสนอแนะนำการใช้งานระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ (Services System : SVS)

 1. ขั้นตอนการลงทะเบียน 397 KB (Version 1) : 15/3/2018
 2. ทำความรู้จักระบบ SVS 383 KB (Version 1) : 15/3/2018
 3. 9 เหตุผลที่ควรใช้ระบบ SVS 371 KB (Version 1) : 15/3/2018
 4. ระบบ SVS ใช้งานอย่างไร 336 KB (Version 1) : 15/3/2018
 5. ผู้ดูแลระบบตั้งค่าระบบงาน 301 KB (Version 1) : 15/3/2018
 6. ผู้ดูแลระบบบันทึกค่าตั้งต้น 348 KB (Version 1) : 15/3/2018
 7. จัดทำเงินเดือน + ภ.ง.ด. 261 KB (Version 1) : 15/3/2018
 8. การนำเข้าข้อมูลจากสื่อเดิม (เข้าสู่ระบบให้บริการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ใช้งานออนไลน์) 640 KB (Version 1) : 17/10/2022​​​​​​
 9. วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด. 1 583 KB (Version 1) : 9/2/2024
 10. วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด. 1ก 560 KB (Version 1) : 15/3/2018
 11. วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด. 2 389 KB (Version 1) : 12/9/2022
 12. วิธีลัดเพื่อยื่น ภ.ง.ด. 2ก 581 KB (Version 1) : 15/3/2018

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-05-2024