เมนูปิด

ระบบขออนุมัติเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)

IHQ
ยื่นคำขออนุมัติเป็น IBCสร้างเอกสารแนบรูปแบบ XML สำหรับ ศกร.1สร้างเอกสารแนบรูปแบบ XML สำหรับ ศกร.1.1

 

ปรับปรุงล่าสุด: 25-08-2023