เมนูปิด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ...

icon aec, e-book,ประมวลฯ,infographic

RD AECe-bookประมวลรัษฎากรinfographic pasi

E-Service

e-Services

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-10-2020