เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.พ.30

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

PDF | ZIP | edit
2.ใบแนบ ภ.พ.30

ใบแนบ ภ.พ.30 รายละเอียดภาษีขายและภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

PDF | ZIP
3.ภ.พ.30.2

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

 PDF | ZIP
4.ภ.พ.30.3

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้พื้นที่อาคาร

PDF | ZIP
5.ภ.พ.36

แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 05-10-2022