เมนูปิด

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

-

แบบแจ้งการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดหาสินค้า เพื่อการผลิตระหว่างประเทศPDF
2.

-

แบบแจ้งรายชื่อวิสาหกิจในเครือศูนย์กลางการจัดหาสินค้า เพื่อการผลิตระหว่างประเทศPDF
3.

-

แบบแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ขอรับสิทธิการเสียภาษีเงินได้PDF | WORD

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-01-2021