เมนูปิด

แบบคำร้อง/คำขอ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

ป.ป.01

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายPDF | ZIP
2.

ส่วนที่ 2 ป.ป.01

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขในใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายPDF | ZIP
3.

ป.ป.02

แบบคำขออนุโลมการยื่นแบบกรณีใช้แบบผิดประเภทPDF | ZIP
4.

ส่วนที่ 2 ป.ป.02

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขออนุโลมใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายPDF | ZIP
5.

-

หนังสือแจ้งความตามประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
6.

ศก.1

บัญชีนำส่งแฟ้มเอกสารเพื่อจัดเก็บPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020