เมนูปิด

ส่วนประกอบโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC)

โปรแกรม Runtime

  1. โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 32 bit 135.86 MB (Version 1) : 15/3/2017
  2. โปรแกรม Runtime สำหรับ Windows 64 bit 173.01 MB (Version 1) : 15/3/2017
  3. ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 32 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยก เนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน) 41.88 MB (Version 1) : 15/3/2017
  4. ชุดติดตั้ง JAVA Runtime 1.7 (jre) สำหรับวินโดว์ 64 Bit (กรณีติดตั้ง JAVA 1.7 แยก เนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบกับ JAVA เดิมของหน่วยงาน) 48.56 MB (Version 1) : 15/3/2017

โปรแกรม Software Component (SWC) / โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล (ชุดติดตั้งรวม Full Version)

       1. ชุดติดตั้งรวม (Full Version) ประกอบด้วย​
           1.1 ​​​​​ ​โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component :SWC Version 1.5.2) rdform 
           1.2. โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (SWC-UI Version 1.5.2)
           (ชุด Full Version สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง หรือต้องการติดตั้งใหม่ทั้งหมด) ดาวน์โหลดที่นี่ 53.3 MB : 8/3/2024
       2. คู่มือการติดตั้งส่วนประกอบโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC) 1.98 MB : 13/9/2022
       3. คู่มือโปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC User Interface (SWC-UI Version 1.5.2) 4.62 MB : 8/3/2024
       4. ตัวอย่างข้อมูล 7KB : 29/11/2022

ชุดปรับปรุงเวอร์ชัน (รวม) (Service Pack)

  1. ชุดปรับปรุงเวอร์ชันโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป SWC_ServicePack (Version 1.5.2)
  2. ชุดปรับปรุงโปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล SWC_UI_ServicePack (Version 1.5.2)
    ดาวน์โหลดที่นี่ 4.3 MB : 8/3/2024

ผู้ดูแลเนื้อหา : กลุ่มงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โทร. 02-272-8734

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-05-2024