ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 

                                การจะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องทำอย่างไร

                                          คุณสมบัติของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                          วุฒิการศึกษา

                                          วิชาและขอบเขตวิชาที่ทดสอบ 

                                          วิธีการยื่นคำขอเข้าทดสอบ

                                          การขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

                                เมื่อเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว มีสิทธิและหน้าที่อย่างไร

                                          สิทธิของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                          หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                               การยื่นแบบ บภ. 07/08

                                               การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี

                                               การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ

                                               การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

                                               การรักษาจรรยาบรรณ

                                               การอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี

                                               การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                ความแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

clear-gif
Last update : Thursday, December 12, 2019

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์